Sīkfailu politika

SĪKFAILU POLITIKA

Vispārīgie noteikumi

1. Akciju sabiedrība “Gaso”, reģ. Nr.40203108921, adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tīmekļa vietnes adrese: https://www.gaso.lv (turpmāk  - Sabiedrība vai mēs) apņemas nodrošināt Sabiedrības tīmekļa vietnes https://www.gaso.lv, https://pieteikums.gaso.lv/, https://mans.gaso.lv/ (turpmāk – vietne) un vietnes apmeklētāja (turpmāk - apmeklētājs) personiskās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, apmeklējot vietni un iepazīstoties ar tās saturu. 

2. Šī sīkfailu politika ir sagatavota ar nolūku, lai vietnes apmeklētājs iegūtu papildu informāciju par vietnē izmantotajām tehnoloģijām un to, kā Sabiedrība tās izmanto.

Informācija par sīkfailiem

3. Sīkfaili ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas apmeklētāja datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnē tiek apmeklētas, lai saglabātu apmeklētāja ievadīto informāciju vai atcerētos apmeklētāja izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.

Sīkfailu izmantošanas nolūks un tiesiskais pamats

4. Sīkfaili ir nepieciešami, lai vietnes apmeklētājs varētu ērtāk izmantot mūsu digitālos pakalpojumus, piemēram, pieteikumu iesniegšanu, tiešsaistes maksājumu veikšanu, lai mēs varētu iegūt informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni, un lai mēs varētu uzlabot apmeklētājiem piedāvātos pakalpojumus un vietnes saturu. Sīkfaili var tikt izmantotas arī ar nolūku sniegt apmeklētājam pielāgotu informāciju par mūsu pakalpojumiem.

5. Mēs izmantojam sīkfailus, kas tiek izvietoti pēc noklusējuma (Nepieciešamie sīkfaili), taču par atsevišķiem sīkfailiem, kas tiek izmantoti analītiskiem nolūkiem, mēs prasām apmeklētāja piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkfailiem logā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat vietni, apmeklētājs izvēlās, vai atļauj izmantot noteiktas grupas sīkfailus.

Sīkfailu veidi un to pielietojums

6. Mēs izmantojam vairākas sīkfailu grupas, taču vietnes apmeklētāja piekrišanu neprasām visām no tām. Apmeklētājs var piekrist visām sīkfailu grupām vai tikai vienai no tām, vai nevienai. Piekrītot kādai sīkfailu grupai, apmeklētājs sniedz piekrišanu visiem šajā grupā ietilpstošajiem sīkfailiem. Apmeklētājs jebkurā brīdī varat mainīt savas izvēles un atteikties no sīkfailu izmantošanas.

7. Vietnē var tikt izmantotas šādas sīkfailu grupas:

7.1. Nepieciešamie sīkfaili

Nepieciešamie sīkfaili ir būtiski - tie apmeklētājam ļauj piekļūt dažādām vietnes satura daļām, nodrošina vietnes darbību. Vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. Šie sīkfaili tiek iestatīti, reaģējot uz apmeklētāja darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma pieprasīšanu, piemēram, pierakstīšanās vai veidlapu aizpildīšana, vai piekrišanas došana/ nedošana/ atsaukšana citas grupas sīkfailu izmantošanai. Šie sīkfaili ir nepieciešami vietnes darbībai, tāpēc tos nevar izslēgt, un tādēļ apmeklētāja piekrišana šo sīkfailu grupai netiek prasīta.

7.2. Statistikas sīkfaili

Statistikas sīkfaili ļauj uzskaitīt apmeklējumu skaitu attiecībā uz vietni kopumā un konkrētām vietnes daļām/ lapām, lai mēs varētu izmērīt un uzlabot vietnes darbību un saturu. Tās mums palīdz saprast, kuras vietnes lapas ir visiecienītākās un kuras tiek izmantotas visretāk, kā arī to, kā apmeklētāji pārvietojas mūsu vietnē. Ja apmeklētājs nedos piekrišanu šo sīkfailu izmantošanai, apmeklējums netiks iekļauts mūsu statistikā, bet vienlaikus tas neierobežos apmeklētāja darbības vietnē.

7.3. Preferences sīkfaili

Preferences sīkfaili ļauj vietnei atcerēties informāciju, kas maina veidu, kā vietne darbojas vai izskatās konkrētajam apmeklētājam, reaģējot uz apmeklētāja darbībām vietnē, piemēram, lai noteiktu optimālo video kvalitāti, pamatojoties uz apmeklētāja ierīces un tīkla iestatījumiem. Ja apmeklētājs nedos piekrišanu šo sīkfailu izmantošanai, vietnes darbības veids netiks piemērots apmeklējam, bet vienlaikus tas neierobežos apmeklētāja darbības vietnē.

7.4. Mārketinga sīkfaili

Mērķauditorijas atlases sīkfaili var tikt izmantoti, lai identificētu apmeklētājam vēlamo saturu šajā vietnē un sniegtu apmeklētājam vispiemērotāko informāciju par mūsu pakalpojumiem, uzlabotu mūsu satura pielāgošanu. Šie sīkfaili var tikt izmantoti mūsu un trešo personu reklāmas kampaņu vajadzībām trešo personu tīmekļa vietnēs. Ja apmeklētājs piekrīt šo sīkfailu izmantošanai, mēs varam saņemt arī informāciju par mūsu partneru tīmekļa vietnēm, kurās apmeklētājs ir reaģējis uz mūsu reklāmām. Ja apmeklētājs nedos piekrišanu šo sīkfailu izmantošanai, apmeklētājam tiks piedāvāta vispārīga un  nepersonalizēta reklāma.

Piekrišanas došana/ nedošana sīkfailu izmantošanai

8. Apmeklējot vietni, apmeklētājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka vietnē tiek izmantoti sīkfaili, dodot iespēju apmeklētājam piekrist/ nepiekrist sīkfailu izmantošanai. Apmeklētājam ir tiesības, nevis pienākums, dot piekrišanu sīkfailu izmantošanai.

9. Sīkfailu izmantošanai tiek dota piekrišana, ja apmeklētājs noklikšķina uz “Atļaut visus sīkfailus” (tādējādi apmeklētājs piekrīt visu grupu sīkfailu izmantošanai) vai ja atzīmē konkrētas sīkfailu grupas un noklikšķina uz “Atļaut iezīmēto grupu sīkfailus”. Dodot piekrišanu, apmeklētājs apstiprina arī iepazīšanos ar šo politiku un citu informāciju par vietnē izmantotajiem sīkfailiem, kas pieejama attēlotajā logā.

10. Sīkfailu izmantošanai piekrišana netiek dota, ja apmeklētājs noklikšķina uz “Atļaut tikai nepieciešamos”. Šādā gadījumā vietnē tiek izmantoti tikai Nepieciešamie sīkfaili. Attiecībā uz Nepieciešamajiem sīkfailiem apmeklētāja piekrišana netiek prasīta, jo šie sīkfaili nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu vietnes satura attēlošanu vai lai apmeklētājs saņemtu tā pieprasītos digitālos pakalpojumus. 

11.Datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

11.1. Ja piekrišana tiek dota Mārketinga vai Statistikas sīkfailu izmantošanai (piekrītot Google, Youtube sīkfailiem), dati var tikt nodoti uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) pakalpojuma sniedzējam - Google LLC, juridiskā adrese: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA/ASV, Privātuma politika un Google sīkfailu politika. Piekrītot šo sīkfailu izmantošanai, tiek dota arī piekrišana datu nodošanai uz ASV. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, atsaucot piekrišanu Mārketinga vai Statistikas sīkfailu izmantošanai.

11.2. Dati var tikt nodoti uz ASV, ja datu saņēmējs atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45.pantam ir iekļauts to uzņēmumu sarakstā, kas nodrošina datu aizsardzības līmeņa pietiekamību. Saraksts pieejams https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search, un šajā sarakstā ir ietverts uzņēmums Google LLC - https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Piekrišanas atsaukšana, sīkfailu dzēšana

12. Apmeklētājs jebkurā brīdī var mainīt to, kādus sīkfailus apmeklētājs ļauj izmantot vietnē, vai var  atteikties no sīkfailu izmantošanas vietnē. Apmeklētājs var atteikties no visu sīkfailu izmantošanas, izņemot Nepieciešamos sīkfailus.

13. Ja apmeklētājs vēlas dot piekrišanu vai atsaukt doto piekrišanu, apmeklētājam ir jāklikšķina uz simbola (zilā aplī pārslēgšanas slēdzis), kas atrodas vietnes apakšējā kreisajā stūrī. Lai atsauktu doto piekrišanu, jāklikšķina uz “Atsaukt piekrišanu”, lai dotu piekrišanu, jāklikšķina uz “Mainiet savu piekrišanu”.

14. Apmeklētājs ir tiesīgs nepiekrist sīkfailu nodrošinātajai datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkfailu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā. Mainīt sīkfailu iestatījumus vai tos dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkfailu pārvaldības informācijas resursiem:

Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari - https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Edge - https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4]

Papildu informācija

15. Ja apmeklētājs vēlas iegūt papildu informāciju par Sabiedrības veikto personas datu apstrādi vai datu subjekta tiesībām, aicinām iepazīties ar Sabiedrības Privātuma politiku, kas pieejama Sabiedrības vietnes https://www.gaso.lv/ sadaļas “Par GASO” apakšsadaļā "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", vai sazināties ar Sabiedrības datu aizsardzības speciālistu [email protected].

16.Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šo sīkfailu politiku, publicējot aktuālo politikas versiju.  

 

Sīkdatņu deklarācija no mūsu izmantotā sīkdatņu pārvaldības rīka Cookiebot: