Uzmanību!

Kamēr COVID-19 izplatība Latvijā nav apkarota, vēloties pasargāt gan klientus, gan GASO darbiniekus, ne Rīgā (Vagonu ielā 20), ne reģionos klientus klātienē neapkalpojam. Vagonu ielā 20 ir iekārtots pašapkalpošanās punkts.

Lūdzu, sazinieties ar mums:
67369938
(maksa par zvanu ir atkarīga no klienta izvēlētā sakaru operatora)

Pieslēdziet dabasgāzi! Kāpēc tas ir izdevīgi?

Dabasgāzes priekšrocība ir augsta siltumspēja, zemi izmešu rādītāji to “sadedzinot” un konkurētspējīga cena.

Ja sajūtat gāzes smaku!

Sajūtot specifisko dabasgāzes smaku mājās, pie kaimiņa durvīm, vai uz ielas – nekavējoties zvaniet Avārijas dienestam - 114.

Uzziniet vairāk

Rādījumu ziņošana ar SMS

GASO piedāvā vienkāršu un ērtu pakalpojumu mājsaimniecībām – skaitītāja rādījumu par patērēto dabasgāzi varat nodot sūtot īsziņu.

Uzziniet vairāk

Projektētājiem un būvdarbu veicējiem

Aktuālās prasības un regulējumi gāzesvadu būvniecības procesā.
 
 

Uzziniet vairāk

Kursi un semināri profesionāļiem

Jauna mācību programma apkures iekārtu līdz 130 kW speciālistiem!

Uzziniet vairāk

Vakances GASO
GASO norēķinu konta maiņa

GASO ir jauns norēķinu konts akciju sabiedrībā Rietumu Banka. Sākot ar 2022.gada 1.septembri norēķiniem par sadales sistēmas pakalpojumiem lūdzam izmanot jauno norēķinu kontu:

AS Rietumu Banka
SWIFT: RTMBLV2X
LV08RTMB0000701801147

Konsultācijas par CNG

GASO piedāvā bezmaksas speciālistu konsultācijas par dabasgāzes sadales tīklu pieejamību un iespēju pieslēgt CNG uzpildes iekārtas, kā arī palīdzēt izvēlēties atbilstošu CNG uzpildes stacijas tehnisko aprīkojumu.

Uzziniet vairāk
v8