Uzmanību!

Kamēr COVID-19 izplatība Latvijā nav apkarota, vēloties pasargāt gan klientus, gan GASO darbiniekus, ne Rīgā (Vagonu ielā 20), ne reģionos klientus klātienē neapkalpojam. Vagonu ielā 20 ir iekārtots pašapkalpošanās punkts.

Lūdzu, sazinieties ar mums:
67369938
(maksa par zvanu ir atkarīga no klienta izvēlētā sakaru operatora)

Pieslēdziet dabasgāzi! Kāpēc tas ir izdevīgi?

Dabasgāzes priekšrocība ir augsta siltumspēja, zemi izmešu rādītāji to “sadedzinot” un konkurētspējīga cena.

Ja sajūtat gāzes smaku!

Sajūtot specifisko dabasgāzes smaku mājās, pie kaimiņa durvīm, vai uz ielas – nekavējoties zvaniet Avārijas dienestam - 114.

Uzziniet vairāk

Rādījumu ziņošana ar SMS

GASO piedāvā vienkāršu un ērtu pakalpojumu mājsaimniecībām – skaitītāja rādījumu par patērēto dabasgāzi varat nodot sūtot īsziņu.

Uzziniet vairāk

Projektētājiem un būvdarbu veicējiem

Aktuālās prasības un regulējumi gāzesvadu būvniecības procesā.
 
 

Uzziniet vairāk

Kursi un semināri profesionāļiem

Jauna mācību programma apkures iekārtu līdz 130 kW speciālistiem!

Uzziniet vairāk

Izmaiņas sadales sistēmas pakalpojuma tarifā

2022. gada 24. novembrī AS “Gaso” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā koriģētos sadales sistēmas pakalpojuma tarifus. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2022. gada 15. decembrī atzinusi GASO dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus par metodikai atbilstošiem. Jaunie tarifi spēkā stāsies 2023. gada 1. janvārī un paredz izmaiņas visās lietotāju grupās mainīgajai un fiksētajai daļai, kā arī sezonālajam sadales tarifam. Tarifi būs spēkā tarifu periodam līdz 2023. gada 31. decembrim.

Uzziniet vairāk
Vakances GASO
Konsultācijas par CNG

GASO piedāvā bezmaksas speciālistu konsultācijas par dabasgāzes sadales tīklu pieejamību un iespēju pieslēgt CNG uzpildes iekārtas, kā arī palīdzēt izvēlēties atbilstošu CNG uzpildes stacijas tehnisko aprīkojumu.

Uzziniet vairāk
v8