Vēsture, misija, vīzija un prioritātes

GASO ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, nodrošinot dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. GASO nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību.

GASO rūpējas, lai visiem dabasgāzes tirgus dalībniekiem būtu vienlīdzīgi nosacījumi un mūsdienīgi rīki, ar kuru palīdzību nodrošināt dabasgāzes tirgus funkcionalitāti.

GASO darbojas vienīgi Latvijas teritorijā un ir pilnībā regulēts uzņēmums.

 

GASO ir dibināta 2017. gada 22. novembrī, nodalot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" sadales sistēmas darbību un izpildot Eiropas Savienības un valsts prasības par dabasgāzes sadales sistēmas neatkarības nodrošināšanu. 
 

IESKATS VĒSTURĒ

Par uzņēmuma pirmsākumu var uzskatīt 1862. gadu, kad Vecrīgā sāka darboties pirmās ogļu deggāzes laternas, kurām gāzi saražoja Bastejkalna fabrikā, bet piegādāja deggāzi pa gāzesvadu sistēmu. Bastejkalnā vēl joprojām atrodas pirmās gāzes fabrikas ēka, vienīgi tā ir zaudējusi gāzes fabrikām raksturīgos torņus. Pieaugot pieprasījumam pēc deggāzes apgaismojuma, 1875. gadā Matīsa, Bruņinieku un Vagonu ielas kvartālā tika atklāta otrā Rīgas gāzes fabrika. Šo ēku kompleksā nepārtraukti ir atradušās ar gāzes saimniecību saistītās institūcijas, tai skaitā šobrīd tās ir GASO mājas.

1949. gadā Latvijā sāka izmantot sašķidrināto dabasgāzi, pamazām atsakoties no ogļu deggāzes, līdz tās ražošanu pārtrauca pavisam. Savukārt 1962. gadā Latviju sasniedza dabasgāze, izbūvējot infrastruktūru daudzās Latvijas pilsētas. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, apvienojot Latvijas teritorijā esošo gāzes infrastruktūru un institūcijas, tika izveidots apvienotais valsts uzņēmums "Latvijas Gāze". 1997. gadā tika uzsākta uzņēmuma privatizācija, noslēdzot to 2002. gadā.

Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības dabasgāzes tirgus izveidei, kā arī beidzoties starp valsti un Latvijas Gāzes akcionāriem noslēgtā privatizācijas līguma termiņam, no Latvijas Gāzes vispirms 2017. gada sākumā tika nodalīts vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums Conexus Baltic Grid, bet 2017. gada 1. decembrī tika nodalīts sadales sistēmas operators GASO.

2023. gada 17. jūlijā par GASO vienīgo īpašnieku kļūst AS Eesti Gaas.

 

Ieskats gāzes nozares vēsturē Latvijā (2002)

Filma un vizuālie materiāli par gāzes vēsturi Latvijā - mājaslapā fabrika.lv

 

 

1862. Pirmā gāzes fabrika Rīgā sāk deggāzes piegādi – tās galvenais uzdevums ir apgaismot pilsētu ar 678 gāzes laternām, kuras turpina izmantot līdz pat 1941. gadam. Vēsturiskā ēka joprojām atrodas Bastejkalnā.
1875. Pilsētā pieaug pieprasījums pēc deggāzes, tādēļ tiek atklāta Rīgas otrā gāzes fabrika Bruņinieku un Matīsa ielas kvartālā. Mūsdienās šajā vietā atrodas dabasgāzes sadales sistēmas operatora GASO galvenā mītne.
1882. Ostas un rūpniecības pilsēta Liepāja iekļaujas Krievijas impērijas gazificēto pilsētu sarakstā; deggāzes fabrikas galvenais uzdevums ir apgaismot pilsētas ielas. 
1920.–1940. Strauji attīstās deggāzes izmantošana mājsaimniecībās. Līdz ar patēriņa pieaugumu samazinās deggāzes tarifi. 
1927. Tiek noslēgts pirmais individuālais līgums par gāzes tarifa atvieglojumiem ar akciju sabiedrību “L.W.Goegginger” (vēlāk fabrika “Laima”). To var uzskatīt par Rīgas Gāzes fabrikas pirmo kooperatīvo klientu. 
1939. Gāzesvadu tīkla kopgarums Rīgā pārsniedz 130 km. Fabrika saražo astoņus miljonus m3 deggāzes, gāzes skaitītāji ir uzstādīti 13 tūkstošiem patērētāju un pilsētu izgaismo 1166 gāzes laternas.
1949. Latvijas PSR galvaspilsētā Rīgā ieved sašķidrināto naftas gāzi no Rietumukrainas, kuru sākotnēji izmanto tikai rūpniecībā. Jau pēc gada pirmās iekārtas tiek uzstādītas arī mājsaimniecībās un 1963. gadā ar sašķidrinātās naftas gāzes baloniem Rīgā ir apgādāti 63 tūkstoši dzīvokļu.
1962. No dabasgāzes ieguves vietas Ukrainā Rīgu sasniedz jaunizbūvētais 1230 km garais maģistrālais gāzesvads “Dašava – Rīga”. Ņemot vērā dabasgāzes ekonomiskās priekšrocības, lielos tempos tiek gazificēti rūpnieciskie objekti un pilsētas.
1963. Tiek izveidots LPSR Galvenās gazifikācijas pārvaldes Mācību kombināts. Šī iestāde kā GASO Mācību centrs turpina darboties arī šodien. 
1968. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē tiek iesūknēta pirmā dabasgāze. Turpmākajos gados krātuve piedzīvo vairākas attīstības stadijas un kļūst par nozīmīgu reģionālu objektu, uzglabājot dabasgāzi ne vien Latvijas patērētāju, bet arī kaimiņvalstu vajadzībām.
1972. Pieaug pieprasījums pēc dabasgāzes un tiek plānota jaunu pilsētu gazifikācija. Tādēļ Latvijas PSR tiek savienota ar gāzesvadu sistēmu “Ziemeļblāzma”, kas stiepjas no Rietumsibīrijas atradnēm līdz pat Baltkrievijai. 
1990. Latvijas dabasgāzes patēriņš sasniedz vēsturisko rekordu – gandrīz trīs miljardus m3 gadā.
1991. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Latvijas valdība pārņem visu Latvijas teritorijā esošo gāzapgādes infrastruktūru un institūcijas, ko apvieno valsts uzņēmumā “Latvijas Gāze”.
1997.–2002. Notiek Latvijas Gāzes privatizācija. Uzņēmums iegūst privātus akcionārus un līdzekļus attīstībai, savukārt valsts no investoriem saņem 57 miljonus latu, bet iedzīvotāji realizē ievērojamu skaitu privatizācijas sertifikātu, vēlāk iegūtās akcijas izdevīgi pārdodot biržā.
2002.–2017. Latvijas Gāze turpina darbu kā Latvijā vienīgais apvienotais pārvades, uzglabāšanas, sadales un tirdzniecības uzņēmums. 
2017. Gada sākumā no Latvijas Gāzes tiek pilnībā nodalīts apvienotais pārvades un uzglabāšanas operators Conexus Baltic Grid, kas vēlāk kļūst par valsts uzņēmumu. Savukārt 2017. gada beigās no Latvijas Gāzes tiek nodalīts sadales sistēmas operators GASO, kas kļūst par Latvijas Gāzes meitasuzņēmumu.
2023.

Par GASO vienīgo īpašnieku kļūst Igaunijas uzņēmums AS Eesti Gaas, kas ir lielākais Igaunijas gāzes nozares uzņēmums un kurš iekļaujas nozīmīgā Igaunijas investīciju grupā AS Infortar, kas ir pilnībā Igaunijas izcelsmes uzņēmums.

 

 

 

 

MISIJA

Nodrošināt nepārtrauktu un drošu dabasgāzes sadales sistēmas darbību visā Latvijas teritorijā.

VĪZIJA

Uzticams un drošs sadales sistēmas operators pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un sistēmas nodrošināšanas jomā.

VĒRTĪBAS

  • Droša darba vide.
  • Profesionāla un vienota komanda.
  • Ilgtspējīga attīstība.
  • Profesionāla sadarbība.

ILGTSPĒJA

GASO ir sociāli atbildīgs un regulēts uzņēmums, kurš domā par kopējās nozares attīstību, darbinieku izaugsmi un tajā pašā laikā rūpējās pa tehnoloģisko procesu ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmums jūtas atbildīgs par savu ietekmi uz tautsaimniecību, sabiedrību un vidi, tādēļ katrā darbībā tiecas pēc ilgtspējīgiem risinājumiem un arī klientiem vēlas piedāvāt pakalpojumus, kas samazinātu vai novērstu ietekmi uz klimata pārmaiņām.

MĒRĶI

  • Nepārtrauktas un drošas dabasgāzes sadales sistēmas darbības nodrošināšana.
  • Klientiem piemērotu pakalpojumu nodrošināšana.
  • Efektīvas uzņēmuma darbības nodrošināšana.

GASO PRIORITĀTES

Drošas un pieejamas sadales sistēmas infrastruktūras nodrošināšana.

Drošība gāzes sadales sistēmā nozīmē gan infrastruktūras fizisko drošību, gan nepieciešamās jaudas nodrošināšanu. Lielu uzmanību GASO pievērš avārijas dienesta darbam, sadales sistēmas uzturēšanai un sabiedrības informēšanai par drošu dabasgāzes lietošanu.

Digitālu risinājumu ieviešana efektīvas uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

Būtiska loma efektīvas darbības nodrošināšanā ir informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) sistēmām un dažādiem IT risinājumiem, kas palīdz efektīvi pārvaldīt dažādu procesu norisi un nodrošināt uzņēmuma darbību un biznesa vajadzības

Darbinieku pēctecība un kompetenču attīstība.

Ņemot vērā gāzapgādes drošības prioritāti, uzņēmums velta lielu uzmanību tehnisko speciālistu kvalifikācijai, izaugsmei un darba drošībai. GASO rada saviem darbiniekiem mūsdienīgus darba apstākļus un strādā saskaņā ar uzņēmuma ilgtspējīgu personāla politiku, lai nodrošinātu efektīvu darbu un personāla piesaisti.

Dabasgāzes sistēmas attīstība un klientu piesaiste.

GASO plāno tīklu attīstību un jaunu klientu piesaisti, attīstot jaunus apdzīvotu vietu gazifikācijas projektus, popularizējot dabasgāzi, kā ērti izmantojamu un nemainīgi augstas kvalitātes produktu ar zemāko videi kaitīgu izmešu saturu, salīdzinot ar citiem fosilā kurināmā veidiem, un ievieš jaunus pakalpojumus klientu vēlmju nodrošināšanai. Uzņēmuma mērķis ir veicināt dabasgāzes izmantošanu transporta nozarē, tādējādi radot mazāku kaitējumu videi.

Klientu attiecību veidošana.

GASO ir svarīgi turpināt uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību klientiem. Lai pakalpojumi klientiem kļūtu vēl pieejamāki, ir ieviesta iespēja sazināties ar uzņēmumu gan sociālajos tīklos, gan sarakstes veidā klientu apkalpošanas portālā. Regulāri tiek veikti uzlabojumi ar mērķi padarīt pakalpojumu sniegšanu ātrāku un vienkāršāku.

Finanšu stabilitātes nodrošināšana.

Uzņēmuma vadību un finanšu stabilitāti GASO nodrošina saskaņā ar labās korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot profesionālu uzraudzību un informācijas caurspīdīgumu.