GASO vadība

 

Valdes priekšsēdētāja
Ilze Pētersone - Godmane

CV

 

Valdes pilnvaru termiņš

no 2020. gada 22. novembra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Nevienam no valdes locekļiem nav īpašumā GASO akciju.

Aleksandrs Koposovs
Valdes loceklis

CV

Joahims Hokerts
Valdes loceklis

CV

Baiba Bebre
Valdes locekle

CV

 

Aldis Pauniņš
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

CV

 

Padomes pilnvaru termiņš no 2020. gada 22. novembra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Jani Dridera pilnvaru termiņš no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Nevienam no padomes locekļiem nav īpašumā GASO akciju.

Gijoms Rivrons
Padomes loceklis
 

CV

Viljams Pīrsons
Padomes loceklis
 

CV

Jani Driders
Padomes loceklis
 

CV

Kristians Jensens
Padomes loceklis
 

CV

Ekehards Ludvigs
Padomes loceklis

CV