Biežāk uzdotie jautājumi

2024. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi:

Fiksētā maksa

 • Mājsaimniecību lietotājiem ar atļauto slodzi līdz 6m3/h fiksētā maksa pieauga līdz 4,62 EUR mēnesī (bez PVN).
 • Pārējiem lietotājiem, kuru atļautā slodze ir virs 6m3/h, fiksētās maksas pieaugums ir vidēji +25,8%.

Mainīgais tarifs

Mainīgā tarifa pieaugums katrai lietotāju grupai ir atšķirīgs un ir atkarīgs no dabasgāzes patēriņa apjoma un lietotāju skaita izmaiņām.

 • Mainīgais tarifs pieauga visās lietotāju grupās - vidēji par +13,2%.
 • Izmaiņas skāra arī Sezonālā tarifa lietotājus, kuri 85% no dabasgāzes apjoma patērē no 1. maija līdz 30. novembrim.

Pēc tarifu grupu pārskatīšanas tika apvienota 6. un 7. tarifu grupas vienā 6. grupā ar dabasgāzes patēriņa robežu no 132 778 800,1 līdz 1 353 800 000 KWh un 8. tarifu grupa tika mainīta uz 7. grupu ar dabasgāzes patēriņu robežu virs 1 353 800 000 KWh.

Ir jāņem vērā, ka GASO tarifi ir tikai viena no komponentēm lietotāja gala maksājumā.
Kopējo maksājumu ietekmē arī dabasgāzes cena un citu pakalpojumu cenas.

2022. un 2023. gada sākumā ievērojami pieauga dabasgāzes cena, samazinājās lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzums un atļautā slodze, kas būtiski ietekmēja GASO darbības rezultātus. Kļuva nepieciešams pārskatīt tarifu struktūru, jo, lai gan 2023. gadā dabasgāzes cena samazinājās, tā joprojām vairākas reizes pārsniedza esošajā tarifu periodā plānoto cenu līmeni un radīja papildu izmaksas GASO.

Saskaņā ar Regulatora apstiprināto Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku, GASO ir tiesības pārskatīt diferencēto tarifu struktūru starp tarifu periodiem, ja ir notikušas būtiskas izmaiņas:

 • lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzumā;
 • atļautās slodzes pielietojumā tarifu grupās.

Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ir tikai viena no komponentēm, kas veido lietotāja gala maksājumu par dabasgāzi. Rēķinu par dabasgāzi veido:

 • dabasgāzes tirdzniecības cena;
 • pārvades sistēmas pakalpojuma tarifs (Conexus);
 • sadales sistēmas pakalpojuma tarifs (GASO);
 • akcīzes nodoklis;
 • PVN.