Biežāk uzdotie jautājumi

Ar 2023. gada 1. janvāri stājās spēkā koriģētie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi. Mājsaimniecības lietotājiem (ar atļauto slodzi līdz 6m3/h) fiksētā maksa pieaug līdz 3,30 EUR mēnesī (bez PVN). Pārējiem lietotājiem, kuru atļautā slodze ir virs 6m3/h, fiksētās maksas pieaugums ir +22%. Mainīgais tarifs pieaug visās lietotāju grupās proporcionāli izmaksu pieaugumam. Lielāks tarifu pieaugums ir tām lietotāju grupām, kurās visvairāk ir samazinājies dabasgāzes patēriņš, kā rezultātā palielinās kopējais maksājums par sadales pakalpojumu. Ir jāņem vērā, ka dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ir tikai viena no komponentēm lietotāja gala maksājumā. Kopējo maksājumu ietekmē arī dabasgāzes cena un citu pakalpojumu cenas.

Tarifa izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar  ievērojamu dabasgāzes cenas pieaugumu un būtisku lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma kritumu, kas ievērojami ietekmēja akciju sabiedrības “Gaso” darbības rezultātus. Tā rezultātā nepieciešams koriģēt sadales sistēmas pakalpojuma tarifus.

2023. gada 1.janvārī stājās spēkā koriģētie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi. Saskaņā ar regulatora apstiprinātajā sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā noteiktajiem nosacījumiem tarifs var tikt koriģēts, ja tiek konstatēti tarifu aprēķināšanas metodikā minētie apstākļi (dabasgāzes patēriņa, inflācijas un būtiskas dabasgāzes cenas izmaiņas).

Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ir viena no komponentēm, kas veido lietotāja gala maksājumu par dabasgāzi. Neatņemamas rēķina sastāvdaļas ir arī pārvades tarifs un dabasgāzes cena, kuras svārstības atkarīgas no dažādiem ārējiem faktoriem. Kopš 2021. gada otrās puses dabasgāzes cena biržā būtiski pieaug, un šī kāpuma rezultātā lietotāju gala maksājums var būt lielāks neatkarīgi no koriģēto dabasgāzes sadales tarifu spēkā stāšanās.