Gāzesvadu un gāzes aparātu apkope

Buklets "PIRMS APKURES SEZONAS"

Gāzesvadu sistēmu tehniskā apkope

Iekšējie gāzesvadi

Lai pārliecinātos, ka iekšējie gāzesvadi atbilst tehniskajām un drošības prasībām, GASO regulāri veic gāzesvadu revīzijas un hermētiskuma pārbaudes.
Pārbaudes GASO veic bez līguma noslēgšanas ar īpašnieku un tās ir bezmaksas.

  • Daudzīvokļu dzīvojamās mājās - reizi 5 gados,
  • Mazstāvu dzīvojamās mājās (privātmājas) – reizi 3 gados.

Ierodoties GASO speciālistam, noteikti nodrošini iespēju veikt noteiktās pārbaudes!

 

Ārējie gāzesvadi

  • Ja esi mājsaimniecības lietotājs - ārējo gāzesvadu tehniskā pārbaude tiks veikta reizi 3 gados kopā ar iekšvadu pārbaudi bez līguma noslēgšanas ar īpašnieku un tās ir bezmaksas.
  • Ja esi juridiska persona (ar gāzes patēriņu virs 25 000 m3 gadā) un vēlies, lai GASO veic ārējo gāzesvadu un iekārtu tehnisko apkopi (ietver darbus, kas saistīti ar gāzesvadu tehnisko uzraudzību, aizsargpārklājuma un hermētiskuma pārbaudi, gāzes regulēšanas iekārtu un pretkorozijas aizsardzības iekārtu tehnisko apkopi), sazinies ar GASO, lai noslēgtu līgumu par darbu izpildi.

GASO dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāju dabasgāzes apgādes sistēmas tehnisko apkopi veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumu, Latvijas valsts standartu un citu saistošo normatīvo dokumentu prasībām.

 

 

Gāzes aparātu apkope un remonts

Visi gāzes aparāti (apkures katli, ūdenssildītāji, gāzes plītis utt.) ir lietotāja īpašums. GASO speciālisti gāzes aparātu tehnisko apkopi un remontu neveic.

Atceries, ka aparātu tehnisko apkalpošanu un remontu drīkst veikt tikai sertificēts speciālists! Iesakām laikus noslēgt aparātu apkopes līgumu, lai justos droši, lietojot aparatūru.

 

Sertificēto speciālistu sarakstu un kontaktu informāciju vari atrast Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) mājas lapā:
Sertificēšanas centrs > Nereglamentētās sfēras - Speciālistu sertifikāti: Gāzes iekārtu pievienošana, palaišana ekspluatācijā, tehniskā apkope un remonts ar nominālo jaudu līdz 130kW (lappuses beigās)