Tehnisko noteikumu saņemšana

GASO izsniedz tehniskos noteikumus:

  • jaunu dabasgāzes gāzesvadu sistēmu projektēšanai, jaunu pieslēgumu ierīkošanai;
  • esošo dabasgāzes sistēmu un iekārtu pārbūvei, aparātu nomaiņai, gāzesvadu pārvietošanai;
  • sistēmā ievadāmās gāzes ievadīšanai dabasgāzes sadales gāzesvadu sistēmā;
  • ar gāzapgādes sistēmu nesaistītu ēku, būvju, inženierbūvju, ielu, autoceļu u.c. labiekārtojuma elementu projektēšanai gāzesvadu tuvumā;
  • aizvietotājgāzu ievadīšanai sadales gāzesvadu sistēmā (papildu informācija MK noteikumos Nr. 567).


Tehniskie noteikumi paredzēti būvprojekta izstrādei normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Tos iespējams saņemt, aizpildot pieteikumu E-pieteikums vai Būvniecības informācijas sistēmā.

Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

 

Saistītā informācija

Aktualitātes projektētājiem un būvdarbu veicējiem