Jauns pieslēgums

Izvēloties dabasgāzi, iegūsi drošu un nepārtrauktu apgādi ar augstas kvalitātes kurināmo mājokļa un citu telpu apsildei vai ražošanas procesa nodrošināšanai.

 

Soļi līdz gāzes pieslēgumam

1

Noskaidro, vai iespējams pieslēgums

Noskaidro, vai īpašuma tuvumā atrodas sadales jeb ielas gāzesvads (tas nodrošina gāzapgādi apkaimei), aizpildot pieteikumu E-pieteikums (izvēlies “Noskaidro”).
GASO sniegs atbildi par iespējām un apstākļiem, kas var ietekmēt izmaksas: pieslēguma maksa, nepieciešamība būvēt sadales gāzesvadu, pievadu un iekšvadus.

2

Saņem tehniskos noteikumus projektēšanai

Aizpildi pieteikumu E-pieteikums (izvēlies “Piesaki”) un saņem sadales gāzesvada, pievada un iekšvadu vai attiecīgi tikai pievada un iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskos noteikumus.

3

Projekta izstrāde

Aptaujā licencētos projektēšanas un būvniecības uzņēmumus - šos uzņēmumus meklējot Būvkomersantu reģistrā, kā darbības sfēru atzīmē šīs divas sfēras. Salīdzini maksu par pakalpojumiem un darbu veikšanas termiņus, izvēlies darbu veicēju.
Ja jāizbūvē papildu sadales gāzesvads, GASO aprēķina savas investīcijas un sniedz par to informāciju. Ja piekrīti nosacījumiem un GASO piedāvātajam ieguldījuma apjomam, tiek noslēgts investīciju vai pilnvarojuma līgums.

4

Būvdarbu veikšana

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsaņem GASO apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi un atzinums par gāzesvadu gatavību ekspluatācijai.

5

Noslēdz līgumu par pieslēgumu

Noslēdz pieslēguma līgumu ar GASO un samaksā pieslēguma maksu un tehniskās izmaksas.

6

Izvēlies Tirgotāju un piesaki gāzes pieslēgšanu

Izvēlies dabasgāzes Tirgotāju un noslēdz tirdzniecības līgumu. Izvēlētais Tirgotājs informēs GASO, ka esi gatavs saņemt pakalpojumu, un GASO sazināsies ar Tevi, lai vienotos par darbu veikšanas laiku.

 

Vai īpašumam ir iespējams pieslēgt dabasgāzi?

 

Daudzviet Latvijā dabasgāzes infrastruktūra jau ir. Iespējams, ka tā atrodas līdzās ēkai vai zemei, īpašniekam par to nemaz nezinot. Ja tehniski ir iespējams tai pieslēgties, process norit vienkārši.

Plānojot jaunu gāzesvadu izbūvi turpmākajiem gadiem, GASO izvērtē konkrētas teritorijas perspektīvu, ņemot vērā nekustamo īpašumu īpašnieku pieteikumus.
Ja konkrētās teritorijas gazifikācija neietilpst GASO tuvākajos attīstības plānos, bet vēlies izmantot dabasgāzi, pieteikumu tomēr aizpildi, jo, augot interesentu skaitam, GASO katru gadu izvērtē gāzapgādes tīklu paplašināšanas iespējas.
Katrs pieteikums tiek izskatīts, un GASO sniedz konsultācijas par visiem pieslēguma aspektiem.

 

Informācija par jaunizbūvētajiem gāzesvadiem pieejama šeit.

 

Kā saņemt sadales gāzesvada, pievada un iekšvadu vai tikai pievada un iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskos noteikumus?