Investīciju līgums un pilnvarojuma līgums

Ja, veidojot jaunu dabasgāzes pieslēgumu, jābūvē sadales gāzesvads, starp GASO un klientu var tikt noslēgts investīciju līgums vai pilnvarojuma līgums.

GASO veic potenciālo dabasgāzes klientu apzināšanu, izvērtē saņemtos pieteikumus un nosaka plānoto gāzesvadu izbūves robežas.

Ja objekta realizācija ir rentabla, GASO pieņem lēmumu organizēt gāzesvadu projektēšanas darbus.

Pēc saskaņota būvprojekta saņemšanas tiek organizēts būvdarbu konkurss (iepirkums) un GASO atkārtoti izvērtē objekta rentabilitāti.

Ja ir saglabājies nepieciešamais potenciālo klientu skaits, starp klientu un GASO tiek noslēgts Investīciju līgums.

Pirms būvdarbiem klients apmaksā pirmo rēķinu par pieslēguma maksu, tehniskajām izmaksām un projektēšanas izmaksām.

GASO organizē gāzesvadu būvdarbus.

Pēc gāzesvadu izbūves pievads tiek nodots klientam, un klients saņem otro rēķinu par pievada izbūvi.

Klients saņem tehniskos noteikumus iekšvadu būvdarbu dokumentācijas izstrādei.

Kad iekšvadi gatavi ekspluatācijai un uzstādīts apkures katls, GASO nodrošina skaitītāja uzstādīšanu un pieslēdz gāzapgādes sistēmu.

 

Klients saņem tehniskos noteikumus sadales gāzesvada, pievada un iekšvadu būvdarbu dokumentācijas izstrādei.

Klients organizē gāzesvadu būvprojekta izstrādi.

Pēc saskaņota būvprojekta saņemšanas starp klientu un GASO tiek noslēgts pilnvarojuma līgums.
Ja pēc saskaņota būvprojekta saņemšanas Gaso izvērtē, ka objekta realizācija ir rentabla, klientam ir iespēja nodot projektu Gaso būvdarbu organizēšanai. Šādā gadījumā ar klientu pilnvarojuma līguma vietā var tikt noslēgts Investīciju līgums

Pilnvarojuma līgums dod tiesības klientam organizēt gāzesvadu būvdarbus par saviem līdzekļiem un nodot sadales gāzesvadu par atlīdzību GASO īpašumā.

Atlīdzības lielums un atmaksas kārtība tiek noteikta Pilnvarojuma līgumā.

Kad objekts gatavs ekspluatācijai un sadales gāzesvads nodots GASO īpašumā, GASO nodrošina skaitītāja uzstādīšanu un pieslēdz gāzapgādes sistēmu.