Pakalpojumi

Jauns pieslēgums
Izvēloties dabasgāzi, iegūsi drošu un nepārtrauktu apgādi ar augstas kvalitātes kurināmo mājokļa un citu telpu apsildei vai ražošanas procesa nodrošināšanai. Soļi līdz gāzes pieslēgumam 1 Noskaidro, vai iespējams pieslēgums Noskaidro, vai īpašuma tuvumā atrodas sadales jeb ielas gāzesvads (tas nodrošina gāzapgādi apkaimei), aizpildot...

lasīt vairāk