Būvprojektu saskaņošana

GASO veic būvprojektu (ja paredzēts ierīkot vai pārbūvēt gāzapgādes sistēmu, būvēt, pārbūvēt, nojaukt ēku, inženiertīklu u.c.) izvērtēšanu un saskaņo izstrādāto risinājumu atbilstību iepriekš izsniegtiem tehniskajiem noteikumiem.

Būvprojekts pirms iesniegšanas GASO ir jānoformē atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām un jāiesniedz izvērtēšanai pilnā apjomā. Iesniedzot to izvērtēšanai elektroniski, tam jābūt noformētam PDF formātā, rasējumiem jābūt pievienotiem arī DWG formātā. Iesniedzot to izvērtēšanai drukātā formā, jāpievieno datu nesējs ar rasējumiem DWG formātā.

Būvprojektu iesniegt izvērtēšanai un saskaņošanai iespējams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā vai nosūtot uz e-pasta adresi [email protected] (vai uz GASO reģionālo iecirkņu e-pasta adresēm) vai drukātā formā jebkurā GASO Pašapkalpošanās punktā.

Būvprojektu izvērtēšana tiek veikta bez maksas 30 dienu laikā no saņemšanas brīža.

Informējam, ka pārskatāmā nākotnē GASO gatavojas pārejai uz būvprojektu (t.sk. visa veida būvniecības ieceres dokumentācijas) pieņemšanu izvērtēšanai un saskaņošanai tikai elektroniskā formātā.

 

 

Saistītā informācija

Aktualitātes projektētājiem un būvdarbu veicējiem