Citas izmaiņas pieslēgumā

Ja iecerētais neatbilst aprakstītajām situācijām, aizpildi pieteikumu E-pieteikums, izvēlnē “Izmaiņu tips” izvēloties “Cits” un aprakstot konkrēto izmaiņu plānu.

 

Ja īpašumam jau ir dabasgāzes pieslēgums un vēlies uzstādīt papildu aparātu, vispirms nepieciešams saprast, vai vēlies, lai objektam būtu kopēja vai atsevišķa dabasgāzes uzskaite.

Kopēja dabasgāzes uzskaite nozīmē, ka visu aparātu dabasgāzes patēriņu uzskaitīs viens skaitītājs. Šādā situācijā, iespējams, būs jāuzstāda lielākas dabasgāzes caurplūdes skaitītājs un jāpalielina objektā atļautā maksimālā slodze.

Ja vēlies, lai papildu aparātam ir sava dabasgāzes uzskaite, to nepieciešams izbūvēt kā jaunu gāzes apgādes pieslēgumu, uzstādot atsevišķu dabasgāzes uzskaites skaitītāju. Par katru jaunu dabasgāzes pieslēgumu tiek piemērota pieslēguma maksa un jāslēdz atsevišķs dabasgāzes tirdzniecības līgums.

Abos gadījumos nepieciešams saņemt Tehniskos noteikumus un pie sertificēta speciālista jāpasūta projekta izstrāde un izbūve. Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai ērti var iesniegt E-pieteikums, izvēloties “Iekārtas pievienošana, maiņa vai noņemšana” vai “Jauns papildu pieslēgums”.

Objektos, kuru kopējā aparātu jauda nepārsniedz 130 kW, gāzes aparāta maiņa vai pārvietošana telpas robežās, nepārsniedzot tirdzniecības līgumā atļauto maksimālo slodzi, ir pieļaujama uz Tehnisko nosacījumu pamata, ko izsniedz GASO.

Šādus darbus var veikt vienkāršotā kārtībā, ja tiek nodrošināts pieslēgums esošajam dūmkanālam un darbus veic un apstiprina sertificēts speciālists, iesniedzot par to apliecinājumu GASO.

Ja plānotās izmaiņas neatbildīs vienkāršotai kārtībai, GASO izsniegs Tehniskos noteikumus darbu veikšanai.

Pieteikumu tehnisko noteikumu vai nosacījumu saņemšanai ērti var iesniegt E-pieteikums, izvēloties “Iekārtas pievienošana, maiņa vai noņemšana”.

Plāno pārbūvēt vai nojaukt ēku savā īpašumā, vai pārvietot esošos dabasgāzes aparātus uz citu telpu? Vēlies būvēt ēku īpašumā, kuru šķērso gāzesvadi? Neatkarīgi no plānotajām izmaiņām, pirmais solis, lai uzsāktu darbu plānošanu, vienmēr ir Tehnisko noteikumu saņemšana no GASO.

Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai ērti vari iesniegt E-pieteikums, izvēloties “Gāzesvadu pārbūve”.  Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas vērsies pie izvēlēta sertificēta speciālista, kurš veiks projekta izstrādi un gāzesvadu izbūvi.

 

  • Pieteikties izmaiņu veikšanai gāzes apgādes sistēmā var ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks (fiziska un juridiska persona) vai tā pilnvarotā persona.
  • Tāpat, pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var iesniegt aizpildot pieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā.
  • Vairāk par tehnisko noteikumu saņemšanu.
  • Pieslēguma izmaiņu veikšanas izmaksas - sadaļā "Pieslēguma izmaksas".