Pieslēguma izmaksas

Kopējās pieslēguma izmaksas = pieslēguma maksa + tehniskās izmaksas

Kopējās pieslēguma izmaksas jāmaksā par katru:

 • jaunu dabasgāzes pieslēgumu gāzapgādes sistēmai;
 • esošās atļautās slodzes palielināšanu.

 

Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Pieslēguma maksa ir vienreizējs maksājums par dabasgāzes iekārtas pieslēgšanu Latvijas gāzapgādes sistēmai. Pieslēguma maksu nosaka, ņemot vērā lietotājam nepieciešamo kopējo atļauto maksimālo slodzi.

Pieslēguma maksas cenrādis

Atļautā slodzes grupa Atļautā maksimālā slodze  (m3/h) Pieslēguma maksa, EUR (ieskaitot PVN 21%) 
Pieslēgums pie esošas sadales sistēmas Pieslēgums izbūvējot jaunu sadales gāzesvada posmu Pieslēgums palielinot esošo atļauto maksimālo slodzi, pārejot nākošajā slodzes grupā
1

2,5 līdz 16,0
(dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām)

242,00 242,00

 

 -

2 no 2,6 līdz 6  847,00 847,00

 

-

no 6,1 līdz 10
no 10,1 līdz 16
3 no 16.1 līdz 25  968,00  40% līdz 20% no sadales gāzesvada būvniecības faktiskajām izmaksām 121,00
no 25,1 līdz 40 
no 40,1 līdz 65 
4 no 65,1 līdz 300 1089,00 121,00
5 no 300,1 līdz 500 1210,00 121,00
6 virs 500,1 1331,00 121,00

Akciju sabiedrības “Gaso” metodika kopējo pieslēguma izmaksu noteikšanai dabasgāzes lietotāju gāzapgādes sistēmu pievienošanai pie dabasgāzes sadales vadiem un atļautās slodzes palielināšanai.

Papildus jebkuram pieslēgumam jāveic maksājums par tehniskajām izmaksām.

 

Tehniskās izmaksas ir izmaksas par iekārtu un gāzesvadu pārbaudi, pieslēguma dokumentu noformēšanu, ja nepieciešams – skaitītāja pievienošanu un plombēšanu, un dabasgāzes ielaišanu sistēmā.

Tehniskās izmaksas:

 • jaunizbūvētā pazemes gāzesvada (pievada) un gāzes iekšvadu izbūves kontrolei, pievienošanai sadales gāzesvadam, dabasgāzes padevei līdz lietotāja aparatūrai - 279,85 EUR (ieskaitot PVN 21%).
 • gazificētā objekta iekšvadu izbūves vai pārbūves procesa kontrolei un gāzes padevei līdz lietotāja gāzes aparatūrai - 123,90 EUR (ieskaitot PVN 21%).

 

Pievada projektēšanas un būvdarbu izmaksas ir atkarīgas no projekta sarežģītības, objekta atrašanās vietas, inženiertīklu novietojuma, ielas (ceļa) seguma, kā arī no klienta nolīgto projektēšanas, būvdarbu un topogrāfijas uzņēmumu pakalpojumu izcenojumiem.

 

Pirms pievada būvprojekta izstrādes nepieciešams topogrāfijas uzmērījums (vai cita pamatne, atbilstoši Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumos noteiktajam).

Projektēšanas aptuvenās izmaksas ir sākot no 600 EUR (bez topogrāfijas izmaksām).

Gāzesvada pievada būvdarbu izmaksas ir sākot no 1700 EUR.

Iekšvadu projektēšanas un montāžas izmaksas ir atkarīgas no klienta nolīgto projektēšanas, būvniecības, dūmvadu un ventilācijas pārbaudes uzņēmumu pakalpojumu izcenojumiem.

Aptuvenās izmaksas:

 • Dūmvadu un ventilācijas kanālu pārbaude - drīkst veikt tikai sertificēts dūmvadu tīrītājs, aptuveni 50-100 EUR.
 • Iekšvadu projektēšana - izmaksas atkarīgas no izvēlētā projektēšanas uzņēmuma, kā arī no projekta sarežģītības, sākot no 500 EUR.
 • Iekšvadu montāža - izmaksas atkarīgas no izvēlētā būvniecības uzņēmuma, kā arī no veicamo darbu apjoma, sākot no 800 EUR, lielākos un sarežģītākos objektos (komunālie, ražošanas u.c.) - vairāk.

Dabasgāzes aparatūras aptuvenās izmaksas:

 • Apkures katla aptuvenās izmaksas atkarībā no tā automatizācijas pakāpes ir 1000-3000 EUR, lielākiem objektiem (komunālie, ražošanas u.c) - vairāk.
 • Ūdens sildītāja aptuvenās izmaksas ir 600-1500 EUR, ja aparāts nepieciešams tikai karstā ūdens sagatavošanai, lielākiem objektiem (komunālie, ražošanas u.c.) - vairāk.
 • Dabasgāzes pavarda aptuvenās izmaksas ir sākot no 150 EUR.

KOPĒJO PIESLĒGUMA IZMAKSU VEIDI UN APMĒRS SADALES GĀZESVADA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVDARBIEM (LĪDZ 200 METRIEM)

Atsevišķos gadījumos mājas vai dzīvokļa pieslēguma izbūvei papildus ir nepieciešama sadales gāzesvada būvniecība, par ko GASO izsniedz tehniskos noteikumus sadales gāzesvada projektēšanai.

Sadales (ielas) gāzesvada projektēšanas izmaksas atkarīgas no izvēlētā projektēšanas uzņēmuma, projekta sarežģītības un objekta atrašanās vietas, kurā paredzēta gāzesvada izbūve. Lai noteiktu korektas projektēšanas izmaksas, nepieciešams veikt projektēšanas pakalpojumu sniedzēju cenu aptauju.

 

Aptuvenās izmaksas:

 • Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams topogrāfijas uzmērījums, tā aptuvenās izmaksas ir sākot no 300 EUR/ha.
 • Sadales gāzesvada projektēšanas izmaksas (bez topogrāfijas) ir sākot no 1000 EUR.
 • Sadales (ielas) gāzesvada būvdarbu izmaksas ir sākot no 80 EUR/m.