Sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība

2023.gada 12.janvārī stājās spēkā jauna Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība dabasgāzes lietotājiem - tirgus dalībniekiem

Tirgus dalībnieks – dabasgāzes lietotājs, tai skaitā mājsaimniecības lietotājs, kas darbojas dabasgāzes tirgū