Lietotāja maiņa objektā

1

Bijušais un jaunais Lietotājs fiksē gāzes skaitītāja rādījumu aktā

2

Bijušais Lietotājs iesniedz aktu savam Tirgotājam, norēķinās un izbeidz līgumu

3

Jaunais Lietotājs aktu iesniedz savam izvēlētajam Tirgotājam un noslēdz līgumu


Lai izvairītos no liekiem pārpratumiem un neparedzētiem izdevumiem, mainoties īpašuma/lietošanas tiesībām jārīkojas šādi:

1
nekustamā īpašuma (gazificētā objekta) nodošanas – pieņemšanas brīdī nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam/lietotājam un jaunajam īpašniekam/lietotājam jāfiksē gāzes skaitītāja faktisko rādījumu, aizpildot un parakstot aktu, piemēram, Komercuzskaites rādījuma fiksācijas aktu (divos eksemplāros)
2
bijušais īpašnieks/lietotājs rādījuma fiksācijas aktu iesniedz savam tirgotājam gāzes tirdzniecības līguma izbeigšanai un norēķina  saņemšanai par pakalpojumiem
3

jaunajam īpašniekam/lietotājam ar rādījuma fiksācijas aktu ir jānoslēdz gāzes tirdzniecības līgums ar savu izvēlēto tirgotāju

Dabasgāzes tirgotāju saraksts


 

Ja nav zināms vai gazificētā objekta jaunais īpašnieks/lietotājs turpinās izmantot dabasgāzi un slēgs gāzes tirdzniecības līgumu, GASO iesaka bijušajam īpašniekam/lietotājam pieteikt dabasgāzes padeves atslēgšanu pirms beigušās īpašuma/lietošanas tiesības. Atslēgšana tiek veikta bez maksas. Dabasgāzes pieslēgšanas izdevumi būs jāapmaksā jaunajam īpašniekam/lietotājam.