Pakalpojumu cenrādis

Akciju sabiedrības "Gaso" pakalpojumu cenrāži

 

Plašāku informāciju par visiem akciju sabiedrības “Gaso” pakalpojumiem var iegūt, zvanot uz informatīvo tālruni 155 (maksas zvans) vai klātienē tuvākajā akciju sabiedrības "Gaso" Klientu apkalpošanas centrā.

Gāzes padeves pārtraukšana iekšējo gāzesvadu sistēmas robežās ir bezmaksas pakalpojums.

Gāzes atslēguma pieteikšanai sūtiet SMS uz numuru 155 ar tekstu:
ATSL atstarpe objekta tirgus numurs

Objekta tirgus numuru var uzzināt reģistrējoties GASO klientu portālā 
Pēc īsziņas saņemšanas ar Jums sazināsies AS „Gaso” klientu apkalpošanas centra darbinieki, lai vienotos par Jums piemērotāko laiku darbu veikšanai.
 

Pakalpojumi par dabasgāzes padeves atjaunošanu

Pozīcija cenrādī

Dabasgāzes padeves atjaunošana

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Dabasgāzes padeves atjaunošana izņemot aklo starpliku dabasgāzes komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) ieejā

21.00

4.41

25.41

1.2.

Dabasgāzes padeves atjaunošana atverot pazemes gāzesvada noslēgierīci

48.00

10.08

58.08

1.3.

Dabasgāzes padeves atjaunošana atverot virszemes gāzesvada noslēgierīci

50.00

10.50

60.50

1.4.

Dabasgāzes padeves atjaunošana ar metināšanu (iekšvados)

112.00

23.52

135.52

Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas

 

Pakalpojumi par dabasgāzes aparatūras (plīts) pievienošanu, atvienošanu un maiņu

 N.p.k.

Pakalpojumi par dabasgāzes aparatūras (plīts) pievienošanu, atvienošanu un maiņu

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Dabasgāzes plīts pievienošana ar lokano savienojumu, dabasgāzes padeves atjaunošana

27.00

5.67

32.67

1.2.

Dabasgāzes plīts atvienošana (lokanais savienojums)

26.00

5.46

31.46

1.3.

Dabasgāzes plīts atvienošana (cietais savienojums)

30.00

6.3

36.3

1.4.

Dabasgāzes plīts atvienošana ar metināšanu

43.00

9.03

52.03

1.5.

Dabasgāzes plīts maiņa (lokanais savienojums)

29.00

6.09

35.09

1.6.

Dabasgāzes plīts maiņa (cietais savienojums)

35.00

7.35

42.35

Maksa par dabasgāzes aparatūras (plīts) atvienošanu tiek piemērota tikai gadījumos, kad plīts nav vienīgā gazificētajā objektā esošā aparatūra.
Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas
 

 

Pakalpojumi par dabasgāzes uzskaites mēraparāta (mājsaimniecības) pārvietošanu

Pozīcija cenrādī

Pakalpojumi par dabasgāzes uzskaites mēraparāta (mājsaimniecības) pārvietošanu

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Dabasgāzes uzskaites mēraparāta (mājsaimniecības) pārvietošana telpas robežās (līdz 3 m)

115.00

24.15

139.15

Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas

 

 

Pakalpojumi par jaunizbūvēto gāzesvadu izbūves kontroli, pieslēgšanu esošiem tīkliem

Pozīcija cenrādī

Pakalpojumi par jaunizbūvēto gāzesvadu izbūves kontroli, pieslēgšanu esošiem tīkliem

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Jaunizbūvētā pazemes gāzesvada (pievada) un gāzes iekšvada izbūves kontrole, pievienošana sadales gāzesvadam, dabasgāzes padeve līdz Lietotāja aparatūrai

170.00

35.70

205.70

1.2.

Jaunizbūvētā pazemes gāzesvada (pievada) un gāzes iekšvada būvniecības procesa atkārtotas kontroles (darbu pieņemšana, izpilddokumentācijas pārbaude)

85.00

17.85

102.85

1.3.

Gazificētā objekta iekšējo gāzesvadu rekonstrukcijas procesa kontrole un gāzes padeve līdz Lietotāja gāzes aparatūrai

80.00

16.80

96.80

1.4.

Gazificētā objekta iekšējo gāzesvadu rekonstrukcijas procesa atkārtotas kontroles (darbu pieņemšana, izpilddokumentācijas pārbaude)

55.00

11.55

66.55

Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas

 

 

Tehniskie pakalpojumi maksimālās atļautās slodzes samazināšanas procesa ietvaros

Pozīcija cenrādī

Tehniskie pakalpojumi maksimālās atļautās slodzes samazināšanas procesa ietvaros

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Tehniskie pakalpojumi maksimālas atļautās slodzes samazināšanas procesa ietvaros (pavadītais laiks objektā līdz 3 st., darbos piedalās 1 darbinieks)

44.00

9.24

53.24

1.2.

Tehniskie pakalpojumi maksimālas atļautās slodzes samazināšanas procesa ietvaros (pavadītais laiks objektā vairāk nekā 3 st. un/vai darbos piedalās vairāk nekā 1 darbinieks)

102.00

21.42

123.42

Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas

 

Avots:

Akciju sabiedrības "Gaso" pazemes un iekšējo gāzesvadu sistēmas apkopes, montāžas, pārmontāžas, izbūves darbu cenrādis Nr.7/9 (apstiprināts ar Valdes 2019.gada 12.februāra lēmumu, protokols Nr.5(2019);

Akciju sabiedrības "Gaso" cenrādis autotransporta ekspluatācijas un degvielas izmaksu aprēķinam Nr.9/67, (apstiprināts ar Valdes 2018.gada 20.decembra lēmumu, protokols Nr.53(2018);

Akciju sabiedrības "Gaso" darbinieku līgumcena pakalpojumiem, kas nav iekļauti tāmēs Nr.9/65, (apstiprināts ar Valdes 2018.gada 20.decembra lēmumu, protokols Nr.53 (2018).