Pakalpojumu cenrādis

Akciju sabiedrības "Gaso" pakalpojumu cenrāži

Plašāku informāciju par visiem akciju sabiedrības “Gaso” pakalpojumiem var iegūt, zvanot uz informatīvo tālruni 67369938 (maksa par zvanu ir atkarīga no klienta sakaru operatora).

Gāzes padeves pārtraukšana iekšējo gāzesvadu sistēmas robežās ir bezmaksas pakalpojums.

Gāzes atslēguma pieteikšanai sūtiet SMS uz numuru 155 ar tekstu:
ATSL atstarpe objekta tirgus numurs

Objekta tirgus numuru var uzzināt reģistrējoties GASO klientu portālā 
Pēc īsziņas saņemšanas ar Jums sazināsies AS „Gaso” klientu apkalpošanas centra darbinieki, lai vienotos par Jums piemērotāko laiku darbu veikšanai.
 

Pakalpojumi par dabasgāzes padeves atjaunošanu

Pozīcija cenrādī

Dabasgāzes padeves atjaunošana

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Dabasgāzes padeves atjaunošana izņemot aklo starpliku dabasgāzes komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) ieejā

28.45

5.97

34.42

1.2.

Dabasgāzes padeves atjaunošana atverot pazemes vai virszemes gāzesvada noslēgierīci

68.98

14.49

83.47

1.3.

Dabasgāzes padeves atjaunošana ar metināšanu (iekšvados)

151.43

31.80

183.23

Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas

 

Pakalpojumi par dabasgāzes aparatūras pievienošanu, atvienošanu un maiņu

 N.p.k.

Pakalpojumi par dabasgāzes aparatūras pievienošanu, atvienošanu un maiņu

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Dabasgāzes aparatūras pievienošana, dabasgāzes padeves atjaunošana

36.90

7.75

44.65

1.2.

Dabasgāzes aparatūras atvienošana ar metināšanu (ja aparatūra nav vienīgā aparatūra gazificētā objektā)

52.55

11.04

63.59

1.3.

Dabasgāzes aparatūras atvienošana (ja aparatūra nav vienīgā aparatūra gazificētā objektā)

39.78

8.35

48.13

1.4.

Dabasgāzes aparatūras (plīts) maiņa

46.53

9.77

56.30

Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas
 

 

Pakalpojumi par dabasgāzes uzskaites mēraparāta (mājsaimniecības) pārvietošanu

Pozīcija cenrādī

Pakalpojumi par dabasgāzes uzskaites mēraparāta (mājsaimniecības) pārvietošanu

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Dabasgāzes uzskaites mēraparāta (mājsaimniecības) pārvietošana telpas robežās

151.43

31.80

183.23

Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas

 

 

Pakalpojumi par jaunizbūvēto gāzesvadu izbūves kontroli, pieslēgšanu esošiem tīkliem

Pozīcija cenrādī

Pakalpojumi par jaunizbūvēto gāzesvadu izbūves kontroli, pieslēgšanu esošiem tīkliem

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Jaunizbūvētā pazemes gāzesvada (pievada) un gāzes iekšvada izbūves kontrole, pievienošana sadales gāzesvadam, dabasgāzes padeve līdz Lietotāja aparatūrai

231.28

48.57

279.85

1.2.

Jaunizbūvētā pazemes gāzesvada (pievada) un gāzes iekšvada būvniecības procesa atkārtotas kontroles (darbu pieņemšana, izpilddokumentācijas pārbaude)

100.66

21.14

121.80

1.3.

Iekšējo gāzesvadu pievienošana un gāzes padeve līdz Lietotāja gāzes aparatūrai

102.40

21.50

123.90

1.4.

Iekšējo gāzesvadu pievienošanas atkārtotā kontrole (darbu pieņemšana, izpilddokumentācijas pārbaude)

65.42

13.74

79.16

Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas

 

 

Tehniskie pakalpojumi maksimālās atļautās slodzes samazināšanas procesa ietvaros

Pozīcija cenrādī

Tehniskie pakalpojumi maksimālās atļautās slodzes samazināšanas procesa ietvaros

Cena bez PVN, EUR

PVN, 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.1.

Tehniskie pakalpojumi maksimālās atļautās slodzes samazināšanas procesa ietvaros (pavadītais laiks objektā līdz 3 st., darbos piedalās 1 darbinieks)

52.00

10.92

62.92

1.2.

Tehniskie pakalpojumi maksimālās atļautās slodzes samazināšanas procesa ietvaros (pavadītais laiks objektā vairāk nekā 3 st. un/vai darbos piedalās vairāk nekā 1 darbinieks)

120.00

25.20

145.20

Papildu izmaksas: materiālu, detaļu un rezerves daļu izmaksas pakalpojumu cenā nav iekļautas

 

 

v8