Mērīšanas līdzekļu pārbaude

Ja skaitītāja vai korektora verificēšanas termiņš tuvojas beigām, nepieciešams izvērtēt iespēju verificēt esošo  vai iegādāties jaunu skaitītāju.

Gāzes skaitītāju un tilpuma korektoru verificēšanu  nodrošina SIA “V & V VentMet laboratorija”.
Skaitītāja verificēšanai var pieteikties klienti – juridiskas personas, izmantojot Mans GASO.

Mērīšanas līdzekļu pārbaudes laboratorija veic arī dabasgāzes noplūdes mēraparātu remontu, pārbaudi un kalibrēšanu.

Laboratorijas kontaktinformācija

Stigu iela 12, Rīga, LV-1021
  Iebraukšana no noliktavas otras puses

Tālrunis
67577880