Plūsmas vārstu pielietošana

LVS 421:2016 „Gāzes sadales un lietotāja sistēmas. Papildprasības polietilēna gāzesvadu projektēšanā, būvniecībā un remontā” rekomendē plūsmas pārtraucēju uzstādīšanu, vienlaikus nosakot, ka uzstādīšanas lietderību nosaka gāzapgādes sistēmas operators.

Atbilstoši GASO līdzšinējai pieredzei, ir secināts, ka plūsmas pārtraucēju uzstādīšana gazificējamos objektos ar mainīgu slodzi var samazināt gāzesvadu caurplūdes spēju, to tehniski nepamatota izmantošana var samazināt gāzesvadu ekspluatācijas drošību un samazināt kontroli pār bojāto gāzesvadu kvalitatīvu remontu. Atbilstoši, kopš 2019.gada 10.janvāra, plūsmas pārtraucēju uzstādīšana dabasgāzes apgādes sistēmas drošības paaugstināšanai nav obligāta un ir rekomendējama tikai tādos gadījumos, kad to pielietošana ir tehniski pamatota. Sertificētam dabasgāzes sistēmu projektētājam, veicot būvniecības dokumentācijas izstrādi, nepieciešams izvērtēt plūsmas pārtraucēja nepieciešamību atbilstoši konkrētā objekta tehniskajam risinājumam.

Atpakaļ