Izmaiņas LVS 417

2023.gada 27.aprīlī stājās spēkā izmaiņas LVS 417 “Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēmas līdz 1,6 MPa (16 bar) projektēšana”.

Atpakaļ