Būvprojektu noformēšana

No 2020. gada 5. marta ir spēkā izmaiņas LVS 1054 “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana”. Izmaiņas ieviestas ar mērķi paplašināt attiecīgā standarta darbības lauku, attiecinot to ne vien uz dabasgāzes sistēmām, bet arī uz ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmām.

Atpakaļ