Izmaiņas Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumos

2022. gada 1. jūlijā spēkā stājās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, aktualizējot prasības inženiertīklu ierīkošanas procesam.

Atpakaļ