Izmaiņas Enerģētikas likumā

2022.gada 11.augustā stājās spēkā grozījumi Enerģētikas likumā. Galvenās izmaiņas, kas skar dabasgāzes sadales gāzesvadu sistēmu, saistītas ar regulējumu biometāna ievadīšanai sadales gāzesvadu sistēmā (84.1pants). Uz tā pamata GASO pašlaik izstrādā jaunus noteikumus “Dabasgāzes sadales sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem”.

Atpakaļ