Vienkāršotā kārtība dabasgāzes iekārtu nomaiņai

Lietotājiem ar atļauto maksimālo slodzi līdz 16 m3/h (un līdz 130 kW) ir iespēja ar vienkāršotiem noteikumiem veikt gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņu/pārvietošanu telpas robežās (bez telpu lietošanas veida, plānojuma vai tilpuma maiņas), nepārsniedzot dabasgāzes tirdzniecības līgumā atļauto slodzi.

Šo kārtību nosaka GASO Kārtība vienkāršotai gāzes aparātu vai iekārtu nomaiņai/pārvietošanai.

Tehniskie nosacījumi paredz, ka:

 • netiek pārsniegta pieslēguma vai tirdzniecības līgumā noteiktā atļautā slodze (m3/h);
 • aparāts vai iekārta tiek nomainīta/pārvietota tajā pašā telpā;
 • tiek nodrošināts pieslēgums esošajam dūmkanālam, saņemot aktu par dūmkanāla un vēdināšanas kanālu tehnisko stāvokli;
 • aparāta vai iekārtas nomaiņas/pārvietošanas tehniskā risinājuma izstrādi veic attiecīgajā sfērā sertificēti speciālisti, tehniskā risinājuma atbilstību normatīvajiem dokumentiem apstiprina attiecīgajā sfērā sertificēts speciālists (projektētājs);
 • gadījumos, kad dabasgāzes pieslēguma vai tirdzniecības līgumā noteiktās atļautās slodzes ietvaros aparāta vai iekārtas nomaiņa/pārvietošana paredz aparāta jaudas izmaiņas/palielinājumu no:
  • līdz 35 kW uz virs 35 kW;
  • līdz 50 kW uz virs 50 kW;

nepieciešams papildus saņemt apliecinājumu no attiecīgā sfērā sertificēta projektētāja par tehniskā risinājuma atbilstību normatīvajiem aktiem, izdarot papildus atzīmi Aktā par gāzes aparāta ar centralizētu dūmgāzu novadīšanu nomaiņu (Nozares standarta LV NS GS 28 „Lietotāja dabasgāzes apgādes iekšējās sistēmas tipveida veidlapas” 15.pielikums);

 • dokumentācija par aparāta vai iekārtas maiņu/pārvietošanu tiek iesniegta attiecīgajā GASO reģionālajā iecirknī;
 • dabasgāzes padeves atslēgšanas/atjaunošanas, dabasgāzes patēriņa skaitītāja demontāžas/uzstādīšanas darbus, kā arī plombes noņemšanu/uzstādīšanu veic GASO pārstāvis. Darbi ir maksas pakalpojums atbilstoši GASO cenrādim.
Atpakaļ