Izmaiņas LVS 418

2023.gada 13.jūlijā stājās spēkā izmaiņas LVS 418 “Gāzapgādes sistēmas. Ārējie gāzesvadi līdz 1,6 MPa (16 bar). Būvdarbi”.

Atpakaļ