Prasības dabasgāzes komercuzskaites mēraparātu projektēšanai

Tehniskās prasības gāzes uzskaites mezglu infrastruktūras izveidei un korektoru izvēlei, lai nodrošinātu attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanu.

 

1. Dabasgāzes lietotājiem ar gāzes patēriņu virs 10 538 007 kWh (bij. 1 milj. m3) gadā:

„Gāzes tilpuma korektoram ir jābūt aprīkotam ar iekšējo vai ārējo GPRS modemu. Korektoram un modemam jānodrošina pastāvīgā ārējā barošana. Korektoram, lai nodrošinātu datu apmaiņu ar SSO patēriņa datu apkopošanas informācijas sistēmu, jāatbalsta Elgas ver.2 vai Modbus protokols (datu apmaiņa izmantojot GPRS).

Korektoram jānodrošina stundu arhīvs šādiem mērījumiem:

 • Vm (uzkrājošais nekoriģētais apjoms);
 • Vb (uzkrājošais koriģētais apjoms);
 • VmD (uzkrājošais koriģētais apjoms trauksmju reģistrā);
 • P (spiediens);
 • t (temperatūra);
 • C (korekcijas koeficients).

Korektoram jānodrošina trauksmju arhīva un operatīvo datu pārsūtīšana, izmantojot Elgas ver.2 vai Modbus protokolus.

Korektoram jānodrošina attālināta laika sinhronizācija, automātiskā pāreja uz ziemas/vasaras laiku, jāatbalsta EEST un EET laika zonas.

Ja dabasgāzes lietotājam nepieciešams korektoru pievienot dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēmai, tad lietotāja telemetrijas sistēma ir pievienojama pie neatkarīga, vai zemākas prioritātes komunikācijas porta (dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēma nedrīkst bloķēt SSO telemetrijas sistēmas darbību).

 

2. Dabasgāzes lietotājiem ar gāzes patēriņu līdz 10 538 007 kWh (bij. 1 milj. m3)  gadā:

„Gāzes tilpuma korektoram ir jābūt ar iebūvētu GPRS modemu (ar iekšējo vai pievienotu ārējo barošanas bloku). Korektoram, lai nodrošinātu datu apmaiņu ar SSO patēriņa datu apkopošanas informācijas sistēmu, jāatbalsta Elgas ver.2 vai Modbus protokols (datu apmaiņa, izmantojot GPRS). Ja korektora stundu arhīvs nav pieejams izmantojot Elgas Ver.2 vai Modbus protokolu, modems un korektors jānodrošina ar pastāvīgu ārējo barošanu.”

Korektoram jānodrošina stundu arhīvs šādiem mērījumiem:

 • Vm (uzkrājošais nekoriģētais apjoms);
 • Vb (uzkrājošais koriģētais apjoms);
 • VmD (uzkrājošais koriģētais apjoms trauksmju reģistrā);
 • P (spiediens, ja korektors aprīkots ar spiediena devēju);
 • t (temperatūra);
 • C (korekcijas koeficients).

Korektoram jānodrošina trauksmju arhīva un operatīvo datu pārsūtīšana, izmantojot Elgas ver.2 vai Modbus protokolus.

Korektoram jānodrošina attālināta laika sinhronizācija, automātiskā pāreja uz ziemas/vasaras laiku, jāatbalsta EEST un EET laika zonas.

Ja dabasgāzes lietotājam nepieciešams korektoru pievienot dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēmai, tad:

 1. Korektoram jānodrošina ārējā barošana;
 2. Dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēma ir pievienojama pie neatkarīga, vai zemākas prioritātes komunikācijas porta (dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēma nedrīkst bloķēt SSO telemetrijas sistēmas darbību).”
Atpakaļ