Par AS “Gaso” tehnisko politiku gāzesvadu pievadu būvniecībā

Lai veicinātu jaunu lietotāju pieslēgšanos dabasgāzes sadales sistēmai, samazinātu būvniecības izmaksas un lai uz lietotāju netiktu attiecināti būvniecības nozares regulējuma uzliktie pienākumi atbildēt par pazemes gāzesvada ekspluatāciju ielas sarkano līniju robežās, AS “Gaso” ir izstrādātas izmaiņas pievadu piederības robežas noteikšanas kārtībā.

 

Ieteicamie risinājumi

 

 

Lietotājiem ir iespēja nodot AS “Gaso” īpašumā izbūvēto pievadu daļu un iekārtu (MR, MS vai PSK).

Atpakaļ

UZMANĪBU!

No 4. jūlija līdz 8.jūlijam GASO kopā ar Ekonomikas ministriju organizē mācības enerģētiskās krīzes pārvarēšanā, kurās tiks iesaistīti vairāki uzņēmumi - lielākie dabasgāzes lietotāji.
Mājsaimniecības mācībās iesaistītas netiks!
 
Vairāk informācijas:
Video pamācība uzņēmumiem par mācībām:
v8