Dabasgāzes tirgus

Saistītajiem lietotājiem

No 2022.gada 1.novembra stājas spēkā jauna Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība dabasgāzes saistītajiem lietotājiem.

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojums saistītajiem lietotājiem

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu saistītajiem lietotājiem, saskaņā ar Enerģētikas likuma 107.pantu, nodrošina publiskais tirgotājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) noteiktu dabasgāzes cenu vai, ja saņemta Regulatora atļauja, par dabasgāzes cenu, ko noteicis publiskais tirgotājs, saskaņā ar regulatora noteikto dabasgāzes cenas aprēķināšanas metodiku.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu, pienākums Latvijas teritorijā nodrošināt pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu saistītajiem lietotājiem ir AS "Latvijas Gāze".

Tirgus dalībniekiem

No 2023.gada 12.janvāra stājas spēkā jauna Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība dabasgāzes lietotājiem - tirgus dalībniekiem

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojums tirgus dalībniekiem

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, ja lietotājs nav izvēlējies nevienu dabasgāzes Tirgotāju, tam dabasgāzes piegādi nodrošinās pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

Pēdējo garantēto piegādes pakalpojumu, saskaņā ar Enerģētikas likumu, galalietotājiem nodrošina dabasgāzes sadales sistēmas operators vai Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts dabasgāzes tirgotājs.

Saskaņā ar NetConnect Germany GmbH & Co. KG and Gaspool Balancing Services GmbH mājaslapā publiski pieejamo informāciju (https://www.gaspool.de/en/), Gaspoolfm biržas indekss no 01.10.2021. vairs nebūs spēkā, bet tā vietā tiks izmantots Trading Hub Europe (THE) biržas indekss.

AS "Gaso", pamatojoties uz Enerģētikas likumā noteikto un ievērojot atklātu, nediskriminējošu un uz tirgus principiem balstītu procedūru, par pēdējās garantētās piegādes (PGP) pakalpojuma nodrošinātāju no 2020.gada 1.maija izvēlējies SIA "Enefit" par cenu, kas noteikta saskaņā ar šādu formulu PGP cena=THEfm1 + 20,87 (EUR/MWh).

No 2022.gada 1.septembra par PGP pakalpojuma nodrošinātāju AS "Gaso" izvēlējās SIA "Enefit" par cenu, kas noteikta saskaņā ar šādu formulu PGP cena=TTFfm1 + 50,00 (EUR/MWh).

Norēķinu perioda PGP cenu un norēķinu kārtību PGP klientiem PGP pakalpojuma sniedzējs SIA "Enefit" publicē savā inteneta vietnē.

1 - TTFfm - nākamā mēneša Title Transfer Facilityfinanšu instrumenta vidējā aritmētiskā dienas slēgšanas (settlement price) cena konkrētajā mēnesī , EUR/MWh (https://www.powernext.com/futures-market-data).

Lūdzu pievērst uzmanību, ka zemāk tabulā Dabasgāzes biržas cenas no 2021.gada Novembra līdz 2022.gada Augustam indekss ir Trading Hub Europe (THE).

 

Dabasgāzes biržas cena, EUR/MWh    
2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads 2023.gads
    Janvāris 24.07 Janvāris 14.88 Janvāris 16.08 Janvāris 115.98 Janvāris 119.36
    Februāris 21.86 Februāris 11.69 Februāris 19.75 Februāris 84.54 Februāris 64.54
Marts 18.12 Marts 18.43 Marts 9.68 Marts 17.74 Marts 81.22 Marts 53.21
Aprīlis 18.41 Aprīlis 16.19 Aprīlis 8.78 Aprīlis 17.76 Aprīlis 130.70    
Maijs 19.15 Maijs 15.37 Maijs 6.86 Maijs 20.56 Maijs 104.43    
Jūnijs 21.54 Jūnijs 13.80 Jūnijs 5.12 Jūnijs 24.98 Jūnijs 95.00    
Jūlijs 21.91 Jūlijs 11.06 Jūlijs 5.13 Jūlijs 28.78 Jūlijs 106.55    
Augusts 22.32 Augusts 10.89 Augusts 5.40 Augusts 35.69 Augusts 170.23    
Septembris 23.80 Septembris 11.04 Septembris 7.89 Septembris 43.69 Septembris 233.68    
Oktobris 27.81 Oktobris 12.75 Oktobris 11.26 Oktobris 63.66 Oktobris 205.50    
Novembris 26.29 Novembris 15.39 Novembris 14.25 Novembris 93.13 Novembris 138.57    
Decembris 24.98 Decembris 15.95 Decembris 13.84 Decembris 81.11 Decembris 118.36    

 

 

Pēdējās garantētās piegādes tirgotājs tirgus dalībniekiem Datums Adrese
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Enefit”
Reģ. Nr. 40003824046
www.enefit.lv
No 01.05.2020.

Adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013

e-pasts: info@enefit.lv

Kontakttālrunis: +371 6000 0056.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Elenger”
Reģ. Nr. 40203080354
www.elenger.lv

Līdz 30.04.2020.

Adrese: Elizabetes iela 24, Rīga, LV-1050, Latvija
e-pasts: info@elenger.lv
Kontakttālrunis: 68806680

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Reģ. Nr. 40003000642
www.lg.lv
Līdz 31.03.2018. Adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009, Latvija
e-pasts: info@lg.lv
Kontakttālrunis: 67869866

 

 

 

 

 

 

v8