ES biometāna mērķis 35 miljardi kubikmetru uz 2030. gadu – vai nereāls?

Ap 37 miljardiem eiro vērtais plāns ik gadu līdz 2030. gadam saražot 35 miljardus kubikmetru (BCM) biometāna ir gan reāls, gan arī ilgtspējīgs. Tā uzskata apvienotās Eiropas enerģētikas eksperti, tomēr ne visi “zaļās” enerģijas aktīvisti tam piekrīt.

 

Daļa no enerģētiskās neatkarības plāna

Ir arī tādi, kas 2022. gada maija REPowerEU enerģētiskās neatkarības plāna ietvaros izvirzīto mērķi apšauba. Mērķis paredz daudzas priekšrocības biometāna ražotājiem, tostarp ātrāku atļauju piešķiršanu jaunām biometāna ražotnēm un papildu finansējuma avotus esošo ražotņu jaudas palielināšanai. Tomēr, pēc dažu aktīvistu domām, tā sasniegšana nav garantēta.

 

Konkurence un “atdošana” degvielas ražotājiem

Vislielākās 35 BCM mērķa pretinieku šaubas rada biometāna ražošanas ietekme uz Eiropas lauksaimniecības nozari. Konkrēti tā varētu veicināt nevajadzīgu, asu konkurenci starp Eiropas pārtikas, lopbarības un degvielas ražotājiem. Turklāt varētu sākties arī masveidīga pārtikas ražošanai piemēroto zemju “atdošana” degvielas ražotājiem.  

 

Galvenais atbalsts – visa veida atkritumiem

Tomēr šīs bažas lielākoties ir nepamatotas. No 4,2 BCM biometāna, kas 2022. gadā tika saražots Eiropas Savienībā (ES), tikai nepilni 8% nāca no speciāli audzētām enerģijas kultūrām. Tāpat ir paredzēts, ka plāna ietvaros galvenais atbalsts tiks sniegts tiem biometāna ražotājiem, kas kā izejvielas izmantos visa veida atkritumus un notekūdeņu dūņas. Tādējādi tiks uzlabota, nevis pasliktināta Eiropas ekoloģiskā situācija.
Latvijā šobrīd biometāns tiek ražots trijās biogāzes stacijās, tomēr 2024. gada gaitā tām varētu pievienoties vēl vismaz 5 ražotāji. Pagaidām 90% biometāna izmanto transporta uzpildei, bet tiek realizēti arī pirmie biometāna nodošanas gāzes tīklā projekti.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ