Lai samazinātu dabasgāzes importu, Eiropa vairāk atbalstīs biometāna ražošanu

Lai pakāpeniski samazinātu importētās dabasgāzes apjomus, Eiropas Savienības (ES) valstis vēl vairāk atbalstīs vietējās “zaļās” gāzes – biometāna – ražošanu. Tiek prognozēts, ka jau uz 2030. gadu biometāna ražošana ES varētu sasniegt visai iespaidīgo 35 miljardus kubikmetru (BCM) apjomu, kas atbildīs ap 9% no tās pašreizējā ikgadējā dabasgāzes patēriņa.


Avots: ifri.org

 

Kas ir biometāns un cik to ražojam?

Biometāns jeb attīrītā biogāze ir “zaļā” gāze, kas pēc ķīmiskā sastāva neatšķiras no dabasgāzes. Tātad, lai to izmantotu, nav jāveic nedz gāzesvadu, nedz arī mājsaimniecību gāzes katlu un pavardu nomaiņa. Šobrīd biometāna ražošanai ES izmanto gan pārtikas kultūras un atkritumus, gan lopu mēslus un ūdens attīrīšanas iekārtu dūņas. Kopā 2021. gadā ES tika saražots 20,4 BCM biogāzes, taču tikai apmēram trešā daļa no tās pārtapa par biometānu.

 

Ražotņu skaits strauji aug

Taču katru gadu ES biometāna ražotņu skaits būtiski palielinās. Tā laika periodā no 2020. gada beigām līdz 2022. gada februārim vien darbu sākušas 300 jaunas biometāna ražotnes, palielinot kopējo Eiropas biometāna ražotņu skaitu līdz 1023. Aug arī šo ražotņu dabasgāzes tīkla pieslēgumu skaits: nu jau 87% no tām ir pieslēgtas dabasgāzes sadales vai pārvades tīklam. Visvairāk jaunu biometāna ražotņu pērn atvērts Francijā, Itālijā un Dānijā. Piemēram, Francijā vien 2021. gada pirmajos 10 mēnešos darbu sāka 32 jaunas ražotnes.

 

Nē – pārtikas kultūrām, jā – pārrobežu tirgum

Lai samazinātu pārtikas kultūru īpatsvaru biometāna ražošanā, no tām tuvākajos gados ir paredzēts atteikties pilnībā. Tas nozīmē, ka biometāns tad tiks ražots tikai no dažādiem bioloģiskajiem atkritumiem. Tajā pašā laikā jau līdz 2030. gadam ir paredzēts izveidot arī vienotu ES biometāna tirgu. Tā pamatā būs Eiropas Atjaunojamo gāzu reģistrs un izcelsmes sertifikātu shēma, kam šobrīd jau pievienojušās tādas valstis kā Austrija, Dānija, Lielbritānija, Nīderlande un Vācija.

 

Biometāna ceļa sākums Latvijā  

2020. gadā Latvijā darbojās 49 biogāzes stacijas, taču biometāns netika ražots nevienā no tām. Šobrīd, savukārt, mūsu valstī jau darbojas viena biometāna ražotne, kura gan nav pieslēgta dabasgāzes cauruļvadu tīklam. Bez tam šogad Latvijas likumdošana ir mainīta, lai nodrošinātu biometāna ievadīšanu dabasgāzes sadales sistēmā, un tiek prognozēts, ka 2030. gadā Latvijas dabasgāzes sadales sistēmā varētu nonāk līdz pat 6% biometāna.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ
v8