No 2024. gada katrai jaunai ēku apkures sistēmai Vācijai jāpatērē vismaz 65% “zaļās” enerģijas

No 2024. gada Vācijas ēku energoapgādē paredzamas milzu pārmaiņas: visām no jauna uzstādītām apkures sistēmām – vienalga, vai tās atrodas vecās vai jaunās mājās – 65% no visa siltuma būs jāiegūst no “zaļajiem” resursiem. To paredz jaunais Ēku zaļās enerģijas likums.  

 

Vēl 80% fosilā kurināmā

Šobrīd situācija gan ir pavisam citāda, jo apmēram 80% Vācijas dzīvojamo ēku apkurei izmanto fosilo kurināmo. Puse apkures sistēmu ir vecākas par desmit gadiem, tāpēc šajā desmitgadē jāpieņem daudzi to nomaiņas lēmumi. Tā no 2015. līdz 2022. gadam jaunu gāzes iekārtu īpatsvars samazinājās no 52% līdz 28%, savukārt siltumsūkņu īpatsvars pieauga līdz 57%.

 

Esošās varēs darboties līdz 2045. gadam

Tiesa, likums paredz, ka darbībā esošās apkures sistēmas netiks ietekmētas un tās varēs turpināt darboties un tikt remontētas līdz pat 2045. gadam. Tomēr, ja apkures sistēma būs jānomaina vai jāuzstāda no jauna, īpašniekiem nāksies pasvīst, domājot, kā pierādīt nepieciešamo zaļās enerģijas procentu. Tajā pat laikā viņi varēs izvēlēties arī zaļos vai hibrīdos standarta risinājumus savu saistību izpildei.

 

Standarta risinājumos – arī ūdeņradim gatavas gāzes sistēmas

Izvēlei pieejamie standarta risinājumi ir: savienojums ar centralizētās siltumapgādes tīklu, elektriskā siltumsūkņa vai sildītāju uzstādīšana, hibrīdās apkures sistēmas, kas izmanto saules siltumenerģiju, uzstādīšana, kā arī gāzes apkures sistēmas, ja tā ir gatava ūdeņraža izmantošanai un apkaimē ir paredzama ūdeņraža tīkla izbūve, uzstādīšana. Baltijas valstīm pagaidām tik radikālas individuālo apkures sistēmu zaļināšanas iniciatīvas nav pieņemtas, tomēr daudzviet – arī Latvijā – pašvaldību līmenī jau cenšas ierobežot fosilā kurināmā izmantošanu jaunās apkures iekārtās.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ