“Pozitīvās enerģijas apkaimes” palīdzēs ES pārvarēt nākotnes enerģijas krīzes

Pozitīvās enerģijas apkaimes (PEA) – jauns jēdziens Eiropas enerģētikā – varētu kļūt par risinājumu nākotnes enerģijas krīzēm, kā arī palīgu pārejai uz plašāku “zaļās” un izkliedētās enerģijas izmantošanu Eiropas Savienības (ES) valstu pašvaldībās, īpaši pilsētās un to tuvumā.

 

Saražot vismaz tik, cik patērē

PEA (Positive Energy Neighbourhoods; Positive Energy Districts) plānots veidot pilsētās, to teritorijās vai pilsētu aglomerācijās, un to mērķis ir ik gadu saražot vismaz tikpat daudz enerģijas, cik pašas patērē, vai arī ideālā gadījumā – vairāk. Idejas autori uzskata, ka, apvienojot ilgtspējīgas būvniecības metodes, viedo tīklu tehnoloģijas un vietējo “zaļās” enerģijas ražošanu, PEA var ne tikai samazināt kaitīgos izmešus, bet arī palīdzēt cīnīties pret enerģijas cenu svārstībām un līdz ar to visiem eiropiešiem tik sāpīgajām enerģijas krīzēm. ES valstīs PEA izveide jau drīzumā varētu tikt aktīvi atbalstīta, tostarp arī praktiski, izmantojot dažādus finansēšanas avotus.

 

Ne sala, bet izmēģinājumu poligons

PEA nebūs “sala”, kas izolēta no pārējās energosistēmas, bet gan funkcionālas un elastīgas energosistēmas daļa. Šobrīd pirmās PEA Eiropā kalpo arī kā izmēģinājuma poligoni inovatīvām tehnoloģijām, enerģijas pārvaldības sistēmām un iedzīvotāju iesaistīšanas stratēģijām. Demonstrējot veiksmīgu PEA ieviešanu un risinot problēmas, kas saistītas ar iedzīvotāju iesaistīšanu, tiek iegūtas vērtīgas atziņas un veidotas labākās prakses, ko vēlāk ieviest visā ES.

 

Vismaz 100 uz 2025. gadu

Lai arī PEA veidotāji saskaras ar vairākiem šķēršļiem, piemēram, augstiem sākotnējiem kapitālieguldījumiem, regulējuma, zonējuma un tehnoloģiskiem ierobežojumiem, viņi ir pārliecināti, ka jau līdz 2025. gadam Eiropā varētu izveidot ap 100 PEA tādās valstīs kā Beļģija, Šveice, Austrija, Nīderlande un, iespējams, arī Latvija.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ