Vācija palīdzēs modernizēt Ukrainas enerģētiku

Šī gada vasaras izskaņā pēc vairākus mēnešus ilgušām konsultācijām Ukraina un Vācija vienojās par ilgtermiņa partnerības uzsākšanu enerģētikā, kuras rezultātā Ukrainas enerģētikas sektoru tuvākajās desmitgadēs varētu sagaidīt līdz šim nepieredzēta mēroga pārmaiņas. Kaut gan sadarbība plānota ilgstošam laika periodam un aptvers visdažādākās enerģētikas un klimata politikas jomas, kā pirmie ciešākās sadarbības virzieni izvēlēti ēku energoefektivitātes uzlabošana un “zaļās” enerģijas īpatsvara pieaugums siltuma un elektrības ražošanā.


Avots: open4business.com.ua

 

Ilgtermiņā: no ēku energoefektivitātes līdz “zaļajam” ūdeņradim

Savukārt ilgtermiņā, saskaņā ar Ukrainas Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, divu valstu sadarbība fokusēsies ne tikai uz enerģētikas politikas pārmaiņu veicināšanu Ukrainā, bet arī kopīgu projektu realizāciju. Projektu mērķis būs uzlabot energoefektivitāti ēkās un rūpniecībā, stimulēt enerģētikas nozares inženiertehnisko modernizāciju, kā arī veicināt “zaļās” enerģijas ražošanu un efektīvu izmantošanu. Līdztekus tam Vācija vēlas sniegt visa veida atbalstu Ukrainas enerģētikas sektora “zaļināšanai” oglekļa dioksīda (CO2) izmešu samazināšanas izpratnē.

Ukrainas un Vācijas speciālisti tāpat izvērtēs arī Ukrainas pakāpenisku atteikšanos no akmeņogļu izmantošanas pirms 2050. gada un akmeņogļu ieguves reģionu ekonomisko atbalstu tā dēvētajā “enerģijas pārejas” periodā. Par perspektīvu nākotnes sadarbības virzienu atzīta arī šobrīd Eiropas Savienībā (ES) plaši apspriestā un ļoti aktuālā “zaļā” ūdeņraža ražošana un izmantošana.

 

Skars arī sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu

Ukrainas un Vācijas vienošanās paredz arī stiprināt sadarbību jautājumos, kas vērsti uz Ukrainas energosistēmas pievienošanu Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru apvienības (ENTSO-E) jeb kontinentālās Eiropas elektrības tīklam. Šajā kontekstā Vācijas un Ukrainas zinātniski pētniecisko institūciju speciālisti apmainīsies ar jauninājumiem enerģētikas tehnoloģijās un realizēs kopīgus projektus lielo saules un vēja elektrostaciju attīstības, elektrības pārvades un sadales tīklu modernizācijas un energosistēmas digitalizācijas jomā.

Jau pagājušajā gadā Ukrainas elektrības pārvades sistēmas operators “Ukrenergo” un ENTSO-E parakstīja integrācijas līgumu, un šobrīd abas puses strādā pie tā detalizācijas. Ukrainas elektrības sistēmas sinhronizācija ar ENTSO-E nodrošinās tādas priekšrocības kā brīva pārrobežu elektrības tirdzniecība, paaugstināts konkurences līmenis, lielāka energosistēmas darbības uzticamība un iespēja palielināt atjaunojamo energoresursu daļu kopējā elektrības bilancē.

Neviena no Baltijas valstīm šāda veida enerģētikas sadarbības projektus ar partneriem ārpus ES pagaidām nav ierosinājusi vai realizējusi, tomēr nākotnē nav izslēgta to pievienošanās kādai no esošajām trešo valstu ekonomikas vai enerģētikas “zaļināšanas” atbalsta iniciatīvām.


 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

 

 

 

Atpakaļ