“Zaļās” enerģētikas ēnas puses Eiropā jeb ko darīt ar nolietotajiem saules paneļiem?

Neatkarīgi no saules paneļu (PV) ražošanai izmantotās tehnoloģijas visus Eiropas tirgū pieejamos PV var izmantot atkārtoti – kā vērtīgu izejvielu avotu citu preču un produktu izgatavošanai. Eksperti lēš, ka atkārtoti izmantojami ir līdz 95% PV sastāvā esošo izejvielu, tomēr pašreiz Eiropas Savienības (ES) valstīm īpaši raiti ar šī uzdevuma izpildi nesokas.


Avots: freeingenergy.com

 

Pagaidām pietiek ar stiklu

Saskaņā ar Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu efektīvākas izmantošanas direktīvu (EEIA), kas attiecas arī uz PV, ES valstīs ir jāsavāc 85% savu laiku nokalpojušo saules enerģijas iekārtu un vismaz 80% no tām jānodod otrreizējai pārstrādei.

Tiesa, vadoties pēc EEIA prasībām, vajadzīgo PV atkārtotas izmantošanas “slieksni” – 80%, pagaidām iespējams sasniegt, nododot pārstrādei vien PV stikla virsmas. Tas nozīmē, ka citi vērtīgi materiāli – pusvadītāji, melnie un krāsainie metāli, no kuriem tāpat sastāv PV, var arī palikt neizmantoti.

 

25 dažādas savākšanas sistēmas

Lai risinātu šo problēmu, tuvākajā laikā ir paredzēts veikt EEIA papildinājumus un labojumus, kas noteiks striktākas prasības visu atkārtotai pārstrādei piemēroto PV sastāvdaļu lietderīgai izmantošanai. Tajā skaitā tiks ieviesti arī jauninājumi PV savākšanas un uzskaites sistēmām ES dalībvalstīs.

Pašlaik ES darbojas aptuveni 25 dažādas PV savākšanas un uzskaites sistēmas. Parasti uzņēmumi, kas darbojas konkrētā sistēmā, veic PV saņemšanu no to savākšanas punktiem un nogādi uz pārstrādes uzņēmumiem, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi. Tā, piemēram, Vācijā šobrīd darbojas apmēram 10 dažādas savākšanas sistēmas, Spānijā un Itālijā katrā ir piecas, savukārt Francijā ir tikai viena. Ziemeļeiropas reģionā pagaidām šādas sistēmas vispār nav ieviestas.

 

Francijas piemērs: no 5000 t pērn līdz 50 000 t 2030. gadā

Pērn Eiropas saules sistēmu pārstrādes līdere Francija otrreizējai pārstrādei nodeva 5000 tonnas PV, un, kā prognozē PV pārstrādes giganta “PV Cycle” speciālisti, līdz 2030. gadam šis skaitlis varētu desmitkāršoties, sasniedzot 50 000 tonnas. “PV Cycle” darbojas ne tikai Francijā, bet visā Eiropā, kur līdz 2019. gada beigām tā bija savākusi vairāk nekā 27 000 tonnu nolietoto PV. Tas rāda, ka atbildīga “saules enerģijas atkritumu” apsaimniekošana un paneļu pārstrāde ir ļoti svarīga, jo caurmērā PV iekārtas kalpo vien 25 gadus un visai bieži tiek mehāniski bojātas. Bet šādi bojājumi krietni samazina to kalpošanas ilgumu.

Baltijas reģionā, kur uzstādītās PV jaudas pagaidām ir nelielas un arī ļoti jaunas, PV sastāvdaļu otrreizēja izmantošana nav īpaši aktuāla. Tomēr attālākā nākotnē PV pārstrādes uzņēmuma izveide iespējama gan vienā no trim Baltijas valstīm, gan arī to tuvākajos kaimiņos – Polijā vai Somijā.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ
v8