Ar 2024. gada 1. janvāri stāsies spēkā jaunie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi

2023. gada 19. decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē tika apstiprināti AS “Gaso” noteiktie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, izvērtējot gāzes sadales sistēmas operatora iesniegtās tarifu izmaiņas, nav konstatējusi neatbilstības tarifu aprēķina metodikai un iesniegtajam pamatojumam. Jaunie GASO noteiktie tarifi aprēķināti, ņemot vērā objektīvos apstākļus, tostarp dabasgāzes lietotāju skaita un attiecīgi arī patēriņa samazināšanos un neprognozētās izmaksas dabasgāzes cenu pieauguma dēļ.

GASO šī gada 29. novembrī publicēja paziņojumu par noteiktajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.231.

Atpakaļ