Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Lielvārdē un Ikšķilē?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu  un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

Jūnijā, jūlijā un augustā GASO Ogres iecirknis veiks hermētiskuma pārbaudes Lielvārdes pilsētā adresēs:

Spīdolas ielā 4 un 6, Skolas ielā 10A, Ausekļa ielā 15A, Edgara Kauliņa ielā 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19.
Minēto darbu laikā tiek pārtraukta dabasgāzes padeve uz laika posmu, kas parasti sastāda 3 stundas, bet atkarībā no pārbaudes laikā konstatētajiem sistēmas trūkumiem var aizkavēties arī ilgāk.
Izpildot šos darbus, tiek izvērtēta nepieciešamība pēc ievadmezglu rekonstrukcijas, kuras rezultātā gāzesvada ievads iegūst estētiskāku skatu, samazinās iespējamo noplūžu skaits.
Piecas dienas pirms darbu veikšanas klienti tiks informēti par dabasgāzes pārtraukumiem.

Jūnijā, jūlijā un augustā GASO Ogres iecirknis veiks arī izolācijas bojājumu remontu (9 gab.) Ikšķiles pilsētā, Dārza, Mērnieku un Klusajā ielā.

Darbu izpildē netiks ietekmēti dabasgāzes patērētāji, atsevišķās darbu vietās var tikt ierobežota transporta kustība.

 

Kāpēc jāveic dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākiem desmitgadēm un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.
Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētus defektus, bojājumus un kopējo tīkla ierīču stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts dažreiz var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs bet pat tehniski neiespējams.
Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīklā ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jaunie ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespēja.

Atpakaļ