AS GASO dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plāns turpmākajiem 10 gadiem (2024-2033)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada 16. novembrī apstiprināja GASO attīstības plānu turpmākajiem 10 gadiem, kas paredz mērķtiecīgas investīcijas dabasgāzes sadales infrastruktūras attīstībā. GASO 10 gadu attīstības plāns izstrādāts saskaņā ar SPRK padomes 2023. gada 1. februāra lēmuma Nr. 1/1 apstiprinātajiem noteikumiem “Noteikumi par dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plānu”, kas nosaka, ka GASO katru otro  gadu jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai SPRK Dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plāns turpmākiem 10 gadiem. SPRK nosaka plānā iekļaujamo informāciju, tā iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi.

GASO investīciju programmas mērķis ir veicināt dabasgāzes sadales sistēmas ekspluatācijas izmaksu optimizāciju, saglabājot drošu sistēmas darbību, veicināt uzņēmuma efektivitāti, kā arī nodrošināt infrastruktūras attīstību, tajā pašā laikā veicinot dabasgāzes konkurētspēju. Investīciju programma ietver novecojušo iekārtu un ierīču atjaunošanu vai nomaiņu, tādējādi nodrošinot nepieciešamo sistēmas drošības līmeni. Būtiskas investīcijas plānotas arī informācijas tehnoloģiju attīstībā un kopējā uzņēmuma digitalizācijā, kā arī plānots turpināt attīstīt dabasgāzes sadales sistēmu.

Turpmāko 10 gadu laikā GASO turpinās nodrošināt nepārtrauktu un drošu dabasgāzes sadales sistēmas darbību, plānojot nepieciešamās investīcijas sistēmas uzturēšanai un paplašināšanai un palielinot sistēmas izturību pret dažādiem ārējās vides faktoriem. Realizējot plānā ietvertās kapitālieguldījumu programmas, galvenie ieguvumi gāzes lietotājiem būs drošāka gāzapgāde, videi un sabiedrībai drošāka gāzes infrastruktūra, jaunu apdzīvotu vietu gazifikācijas pieejamība, sadales sistēmas sagatavošana pakāpeniskai pārejai no dabasgāzes uz atjaunojamiem energoresursiem, kā arī ātrāka un vienkāršāka pakalpojumu saņemšana.

Dabasgāzes sadales sistēmas attīstības plāns 2024-2033

Kapitālieguldījumi sadales sistēmas operatora kapitālieguldījumu programmās no 2024. līdz 2033. gadam

Kopējie sadales sistēmas operatora plānotie kapitālieguldījumi iecirkņos no 2024. līdz 2025. gadam

Sadales sistēmas operatora plānotie kapitālieguldījumi projektos no 2024. līdz 2033. gadam

 

Atpakaļ