Deviņas valstis grib padarīt Ziemeļjūru par “pasaules lielāko spēkstaciju”

Šī gada pavasarī deviņu Ziemeļjūras piekrastes valstu – Beļģijas, Dānijas, Francijas, Īrijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Zviedrijas un Vācijas – vadītāji kopā ar Eiropas Komisiju  vienojās padarīt šo jūru par “pasaules lielāko spēkstaciju”. Mērķis tiks sasniegts, līdz 2030. gadam izvietojot tajā 120 gigavatu (GW) jaudas jūras vēja parkus, bet līdz 2050. gadam palielinot to jaudu līdz 300 GW.

 

Pašreizējā jauda reiz četri

Tas nozīmē, ka tuvāko septiņu gadu laikā jūras vēja jaudām Ziemeļjūrā jāčetrkāršojas, jo to pašreizējais kopapjoms ir vien 30 GW. Lai to panāktu, tika nolemts ne tikai veidot jaunas vēja elektrostacijas, bet arī īstenot vairākus liela apjoma starpvalstu jūras elektrotīkla paplašināšanas projektus. Tīkli savienos Ziemeļjūras vēja parkus ne tikai ar sauszemi dažādās valstīs, bet arī savā starpā.

 

Nākotne pieder enerģijas salu sistēmām

Tāpat deviņas valstis ir apņēmušās izveidot pasaulē pirmās “enerģijas salas”, kur elektrības ražošana notiks vienlaikus ar ūdeņraža un e-degvielu ražošanu. Projektu priekšizpēte notiek jau šobrīd, tomēr to realizācija, visticamāk, sāksies tikai desmitgades beigās. Projekta partneri tāpat paredz, ka nākotnē būs jāveido ne tikai atsevišķas “enerģijas salas”, bet arī daudzfunkcionālu “enerģijas salu” sistēmas, kas ļaus efektīvi izmantot pilnīgi visu jūrās saražoto elektrību.

 

Ar domu par ļoti lielu “zaļo” ūdeņradi

Projekta partneri uzskata, ka visefektīvākais “pasaules lielākās spēkstacijas” izmantošanas veids ir vienlaicīga elektrības un zaļā ūdeņraža ražošana industriālos apjomos, kas nākotnē ļautu Ziemeļjūras reģionam kļūt par vienu no lielākajiem pasaules zaļā ūdeņraža ražošanas un loģistikas centriem. Arī Baltijas valstīs tiek apspriesta vienlaicīga elektrības un zaļā ūdeņraža ražošana lielas jaudas vēja parku kompleksos, bet tuvākajos desmit gados šādu ieceru praktiska realizācija ir maz ticama.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ