Eiropas Komisija atvēl 1,2 miljardus eiro Bulgārijas ogļu reģionu “pārstartēšanai”

Bulgārija, kur apmēram puse no elektrības vēl joprojām tiek saražota “netīrajās” ogļu elektrostacijās, saņems 1,2 miljardus eiro no Eiropas Savienības (ES) Taisnīgas pārkārtošanās fonda ogļu reģionu “pārstartēšanai”.

 

Ekoloģijai, ogļračiem un energoefektivitātei

Eiropas Komisijas pērnā gada beigās piešķirtā nauda palīdzēs uzlabot trīs reģionu – Stara Zagoras, Kustendilas un Perniku ekoloģisko situāciju, atbalstīt ogļračus un viņu ģimenes, palīdzot iegūt jaunas darba prasmes, kā arī finansēt vietējos energoefektivitātes uzlabošanas projektus. Tāpat, paredzēts finansēt arī “zaļās” enerģijas ražošanu – galvenokārt, saules un vēja stacijās, un industriālo parku attīstību. Kā viena no prioritātēm naudas sadalē izvirzīta arī enerģētiskās nabadzības apkarošana bijušajos ogļu ieguves rajonos.

 

Saglabāt 15 000 darba vietas

Daļu no fonda finansējuma paredzēts novirzīt arī lielo uzņēmumu investīciju atbalstam Stara Zagoras reģionā, par ko interesi jau izrādījuši vairāk nekā 20 uzņēmumi. Tie visi savos ražošanas procesos izmanto tikai akmeņogles. Ja šo uzņēmumu darbību izdosies turpināt arī pēc Bulgārijas pilnīgas atteikšanās no oglēm, tiks saglabātas vairāk nekā 15 000 darbvietas.

 

Atteikties līdz 2038. gadam

Vēsturiski ogļu enerģija bijusi viens no galvenajiem elektrības ražošanas avotiem Bulgārijā. Pērn tā deva vairāk nekā 45% no kopējās saražotās elektrības. Tāpēc tūlītēja atteikšanās no oglēm enerģētikā būtu ļoti izaicinoša, un to paredzēts pabeigt tikai pēc vairāk nekā desmit gadiem – 2038. gadā. Savukārt, laika periodā no 2024. līdz 2037.gadam paredzēts apturēt lielāko daļu ogļu staciju un izbeigt ogļu ieguvi Bulgārijā, pārorientējot valsts enerģētiku un ražošanu uz citiem resursiem – gāzi un “zaļo” elektrību.   
Baltijā ogles netiek iegūtas un tās arī neizmanto elektrības, un siltuma ražošanai, tāpēc ogļu reģionu un enerģētikas pārveide, atsakoties no šiem resursiem, mūsu reģionā nav aktuāla.  

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

 

 

Atpakaļ