Eiropas vecākā “zaļās” enerģijas industrija jūtas nenovērtēta

Hidroenerģijas uzņēmumi – vecākie “zaļās” enerģijas ražotāji Eiropā – jūtas nenovērtēti un mazāk finansiāli atbalstīti nekā kolēģi no vēja un saules enerģētikas kompānijām. Tāpēc savu interešu aizstāvībai viņi dibina jaunu profesionālo aliansi.


Vērtīgā ūdens enerģija

Šobrīd Eiropā darbojas 21 350 dažāda lieluma hidroelektrostacijas ar kopējo uzstādīto jaudu ap 258 gigavatiem, un tās  saražo 12% no visas Eiropas Savienības (ES) valstu elektrības. Hidroenerģija ir otrs lielākais atjaunojamās enerģijas avots pēc vēja elektrostacijām. Bez tam īpašs hidroelektrostacijas paveids – hidroakumulējošās stacijas – nodrošina 90% no ES elastīgajām enerģijas uzglabāšanas jaudām.

 

Alianse savu interešu aizstāvībai

Taču, lai gan hidroenerģija nodrošina dažādus energosistēmu pakalpojumus, piemēram, stabilu ražošanu un iespēju elastīgi pielāgot elektrības ražošanu mainīgajiem “zaļās” enerģijas avotiem, tirgus to ne vienmēr pienācīgi atalgo. Tāpēc desmit vadošie nozares uzņēmumi pieņēmuši lēmumu dibināt ES hidroenerģijas aliansi, kas lobēs visa veida atbalsta sniegšanu hidrostaciju projektiem un tirgus vides sakārtošanai, finansiāli atlīdzinot nozares ieguldījumu elektrības tīkla stabilitātes uzturēšanā.

 

Dārgāki, bet bieži arī svarīgāki

Pašlaik tikai paši jaunākie ES hidroenerģijas projekti spēj iet kopsolī ar daudz lētākajiem vēja un saules enerģijas projektiem, taču to būvniecības izmaksas uz vienu uzstādīto kilovatu var atšķirties pat astoņas līdz desmit reizes. Jaunā alianse vēlas panākt, lai hidrostaciju projektiem tiktu sniegts tikpat liels atbalsts kā vēja un saules elektrostacijām, kā arī atbalstīta ne tikai jaunu hidrostaciju būve, bet arī esošo rekonstrukcija visās ES valstīs. Latvija ar summāro lielo hidrostaciju – Ķeguma, Pļaviņu un Rīgas – uzstādīto jaudu 1558 megavati ir hidroresursiem bagāta valsts, un ap 50% tajā saražotās elektrības nāk tieši no “ūdens spēka”.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ