Eiropas “zaļās” enerģijas mērķis 2030. gadam “pakāpjas” līdz 42,5%

Eiropas “zaļās” enerģijas izmantošanas atbalsts kļūst arvien spēcīgāks. Par to liecina fakts, ka ES tiesiski saistošais “zaļās” enerģijas mērķis 2030. gadam “pakāpies” līdz vēsturiski augstākajai atzīmei – 42,5%.

 

“Zaļajiem” teju jādivkāršojas

Par to ar 470 balsīm “par”, 120 “pret” un 40 “atturas” 2023. gada rudenī nobalsoja Eiropas Parlaments. Atjaunojamo energoresursu īpatsvars ES energoresursu struktūrā pašlaik, saskaņā ar ES oficiālo statistiku, ir tikai 22,1%, kas nozīmē, ka līdz 2030. gadam to apjomam ir teju jādivkāršojas, galvenokārt izmantojot papildu vēja un saules jaudas un ieviešot īpašas atjaunojamās enerģijas “paātrinājuma zonas”.

 

12 un 24 mēneši vējam un saulei

Līdz ar jauno apņemšanos valsts iestādēm tiks doti 12 mēneši, lai apstiprinātu vai noraidītu jaunus saules un vēja parku projektus, ja tie atrodas atjaunojamās enerģijas “paātrinājuma zonā”. Ārpus šīs zonas esošajiem projektiem saskaņošanas process nedrīkstēs pārsniegt 24 mēnešus.

 

Transportam “jāpiepūš vaigus”

Būtisks “zaļinājuma uzrāviens” gaidāms arī transporta nozarē, kur atjaunojamo energoresursu plašākai izmantošanai līdz 2030. gadam jāpanāk kaitīgo izmešu samazinājums par 14,5 %. Lai to panāktu, transportā plašāk un aktīvāk jāizmanto modernās biodegvielas un nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamās degvielas, pirmkārt un galvenokārt, ūdeņradis.

 

Kodolenerģijas valstīm – atvieglojumi

Vairāku kodoloenerģiju attīstošo ES dalībvalstu valdības iebilda pret būtisku “zaļās” enerģijas īpatsvara pieaugumu līdz 2030. gadam, un to atbalsts nāca tikai tad, kad izdevās panākt atļauju valstīm ar dekarbonizētu elektroenerģijas portfeli, kurā atrodama arī kodolenerģija, piemērot zemākas prasības attiecībā uz “zaļā” ūdeņraža ieviešanas projektiem. Latvijai ir trešais augstākais atjaunojamo energoresursu īpatsvars enerģijas galapatēriņā ES valstu starpā; 2021. gadā šis rādītājs jau bija 42,1 %, kas nozīmē, ka mūsu valstij jauno saistību izpilde problēmas nesagādās.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ