Eksperti: primārās koksnes dedzināšana Eiropā ir sliktāka pat par oglēm

Trīs Eiropas valstu ekspertu grupa ir secinājusi, ka savā pašreizējā redakcijā Eiropas Savienības (ES) atjaunojamās enerģijas direktīvas veicina tā dēvētās primārās koksnes biomasas – mežos augošo koku – aktīvu izmantošanu enerģijas ražošanai. Taču šādas koksnes “kurināšana” var nest vairāk ļaunuma nekā labuma ne tikai apkārtējai videi, bet arī ES “zaļajiem” mērķiem.


“Zaļāka” par oglēm? Ne gluži

Zinātnieki no Vācijas Ekoinstitūta, Somijas vides institūta un Londonas Ekonomikas, zemes un klimata iniciatīvas uzsver, ka aizvadītajos gados debates par to, vai primārā koksne būtu jāizmanto kā fosilo enerģijas avotu – galvenokārt ogļu – aizstājējs, bijušas ļoti “karstas”. Un šo debašu centrā vienmēr bijis jautājums: vai kaitīgie izmeši no primārās koksnes dedzināšanas ir mazāki par akmeņogļu radītajiem izmešiem? Ekspertu atbilde uz šo jautājumu ir – ne gluži.

 

Ne gluži, jo…

Pirmkārt, primāro koksni, ko iegūst, aktīvi izcērtot mežus, var efektīvāk izmantot citās ekonomikas jomās – piemēram, mēbeļu ražošanā, radot lielāku pievienoto vērtību un paliekošāku ekonomisko labumu. Otrkārt, koksnes dedzināšana siltuma vai elektrības ieguvei ir netīrs process, kā rezultātā rodas lielāks kaitīgo izmešu daudzums nekā sadedzinot ogles. Treškārt, samazinot meža platības, tiek samazināts Eiropas bezmaksas oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes potenciāls, jo tieši mežaudzes ir vienas no aktīvākajām CO2 uzkrājējām.   

 

Netīrāka par oglēm un dabasgāzi

Bieži tiek apgalvots, ka primārā koksne ir “zaļš” un videi draudzīgs kurināmais. Tas nozīmē, ka kaitīgo izmešu apjomam no tās dedzināšanas salīdzinājumā ar oglēm un dabasgāzi vajadzētu būt pavisam nelielam. Taču patiesība ir citāda: koksnes biomasas stacijas izdala pusotru reizi vairāk CO2 nekā ogļu stacijas un trīs līdz četras reizes vairāk CO2 nekā dabasgāzes stacijas uz vienu saražotās enerģijas vienību.
Baltijas valstīs un arī Latvijā primārā koksne enerģijas ražošanai tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos – pārsvarā siltumu un elektrību ražo no mežistrādes un kokapstrādes atkritumiem, kas nav izmantojami citiem mērķiem.

 

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ