ES atbalsta augsti efektīvas dabasgāzes koģenerācijas plašāku izmantošanu Slovākijā

Enerģētikas “zaļināšana” Slovākijā ir tieši atkarīga no diviem faktoriem: atteikšanās no akmeņogļu izmantošanas un augsti efektīvas koģenerācijas – vienlaicīgas siltuma un elektrības ražošanas – plašākas ieviešanas. Tāpēc 2021. gada sākumā Slovākijas valdība vērsās Eiropas Komisijā, lai saņemtu atļauju sniegt finansiālu atbalstu jaunajām koģenerācijas stacijām. Šāda atļauja pavasarī tika arī sniegta, kas nozīmē, ka nākamajos piecpadsmit gados gan dabasgāzes, gan “zaļās” stacijas varēs saņemt atbalstu vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā.


Avots: generatorsource.com

Finansējums neatkarīgi no kurināmā veida

Slovākijas augsti efektīvas koģenerācijas atbalsta plāna mērķis ir ne tikai saglabāt, bet arī paplašināt vienlaicīgu siltuma un elektrības ražošanu, kā arī veicināt pāreju no akmeņogļu un brūnogļu izmantošanas uz dabasgāzes vai atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Atgādinām, ka 2019. gada jūlijā Slovākijas valdība lēma, ka līdz 2023. gada beigām tiks apturētas visas valsts akmeņogļu un brūnogļu stacijas, kuru ikgadējais devums valsts elektrības ražošanā ir ap 11%.

Būtiski, ka finansiālu atbalstu plāna ietvaros varēs saņemt visas jaunās augstas koģenerācijas stacijas neatkarīgi no tā, vai tās darbinās dabasgāze vai “zaļais” kurināmais – koksnes biomasa, atkritumi utt.

 

Ko un kā atbalstīs?

Plāns paredz, ka finansiālais atbalsts tiks sniegts trijās kategorijās: stacijām ar uzstādīto jaudu 1 megavats (MW) un vairāk, stacijām ar uzstādīto jaudu no 250 kilovatiem (kW) līdz 1 MW, un stacijām ar uzstādīto jaudu līdz 250 kW.

Pirmajai kategorijai atbalstu aprēķinās, pamatojoties uz konkrēto staciju iekārtu elektrības ražošanas izmaksām, ieviešot tā dēvēto jaudas maksājumu, bet otrā kategorija saņems atbalstu

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ
v8