Jauns likums aizsargās ES enerģijas patērētājus pret tirgus manipulācijām

Kad elektrības cenas ir augstas, un to samazinājums gadās reti, ikdienas patērētājiem ne tikai tukšojas maciņš, bet arī zūd ticības lielo energokompāniju godīgai attieksmei pret viņiem. Tāpēc šī gada pavasarī tikai pieņemta jauna, pret tirgus manipulācijām vērsta, regula.


Daļa no visaptveroša pārmaiņu plāna

Jaunā regula, ko ES Padome oficiāli pieņēma šī gada martā, ir daļa no visaptverošas elektrības tirgus reformas, ar kuru groza “leģendāro” 2011. gada regulu par enerģijas vairumtirgu integritāti un pārredzamību (REMIT). Tā aizsargās elektrības patērētājus no vairumtirgus manipulācijām, stiprinās vairumtirgu uzraudzību un garantēs atklātu un godīgu elektrības tirgus konkurenci Eiropas Savienībā (ES).  

 

Reakcija uz cenu kāpumu aizpērn

Eiropas Komisija ierosināja likumdošanas izmaiņas, reaģējot uz augstajām un nestabilajām enerģijas cenām 2022. gadā, un ar mērķi novērst ne tikai tirgus manipulācijas, bet arī iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas riskus. Saskaņā ar jauno regulu, ES Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) ir dotas tiesības izmeklēt arī pārrobežu tirgus manipulāciju lietas, kur ir iesaistītas vismaz divas dalībvalstis, veikt pārbaudes uz vietas, iesniegt pieprasījumus informācijai un veidot apkopojošus ziņojumus par iegūtajiem izpētes rezultātiem. Regula arī paredz, ka ES enerģijas vairumtirgus dalībniekiem, kas ir trešo valstu rezidenti, obligāti jāieceļ pārstāvji ES dalībvalstī, kurās tie darbojas.

 

Varēs draudēt pat soda maksājumi

Tāpat, jaunā regula paredz, ka ACER būs tiesības uzlikt periodiskus soda maksājumus, lai nodrošinātu pieņemto rīkojumu izpildi no iesaistīto regulējuma pārkāpēju puses. Tomēr ACER netiks dotas pilnvaru uzlikt naudas sodus par tiem pārkāpumiem vai būtiskām saistību neizpildēm, kas atstātas ES dalībvalsts atbildīgo iestāžu, tostarp, tiesībsargu, pārziņā. Jaunā regula – dokuments, kas tieši pārņemams visu ES dalībvalstu, un arī Latvijas likumdošanā, stājās spēkā šī gada pavasara beigās.  

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ