Polijā vēlas izveidot enerģijas pārejas ministriju

Polija varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības (ES) valsti, kurā ne tikai enerģētikas sektoram kopumā, bet arī enerģijas pārejai no fosilajiem, “netīrajiem” energoresursiem uz “zaļo” un ilgtspējīgo enerģiju atvēlēta sava atsevišķa ministrija. Ar šādu paziņojumu 2023. gada rudenī nāca klajā Polijas premjers Mateušs Moraveckis.

 

Ar ministriju pret “ogļu lobiju”

Galvenais jaunās ministrijas uzdevums būtu nodrošināt tā dēvētā “ogļu lobija” vājināšanu Polijā, kas, kā daudzi uzskata, ir galvenais Polijas enerģētikas un ekonomikas “zaļināšanas” bremzētājs. Polija vēl joprojām ir viena no tām ES valstīm, kas visvairāk ir atkarīga no ogļu dedzināšanas. Piemēram, 2023. gada jūlijā vien valstī saražoja 12 395 gigavatstundas enerģijas, 64,9% no kurām nāca no oglēm, 9,5% – no vēja parkiem, 15,7% – no citiem atjaunojamiem avotiem un tikai 8% – no gāzes elektrostacijām.  

 

Garants līdz 2049. gadam

Polija joprojām ir arī lielākā ogļu ražotāja ES, un tajā tiek ražoti gandrīz 97% no visa bloka akmeņogļu ieguves apjoma. Tās atlikušo ogļu raktuvju slēgšana paredzēta tikai 2049. gadā, taču līdz šim laikam nepieciešams spert radikālus soļus enerģētikas “zaļināšanai”, kas spētu līdzsvarot ogļu industrijas milzīgo ietekmi. Pēc ekspertu domām, enerģijas pārejas ministrija varētu garantēt ne tikai “zaļo” energoresursu izdzīvošanu, bet arī to attīstību laika periodā līdz ogļu enerģētikas galam.

 

Arī oglekļa dioksīda problēmu risinātāja

Tā kā 85% enerģijas Polijā tiek ražoti no fosilajiem resursiem, galvenokārt akmeņoglēm un brūnoglēm, šī valsts ir arī viens no lielākajiem oglekļa dioksīda (CO2) izmešu ražotājiem ES, ik gadu radot ap 150 miljonus tonnu CO2. Tas nozīmē, ka enerģijas pārejas ministrijai nāktos risināt CO2 izmešu ierobežojuma problēmu, kā arī citus ar vides un enerģētikas saskarsmi saistītus jautājumus.
Nevienā no Baltijas valstīm enerģijas pārejas ministrijas izveides nepieciešamības jautājums nav ticis aktualizēts, tomēr ministrijas, kas pārrauga enerģētiku un vides politiku, ir visās trijās. Latvijā Klimata un enerģētikas ministrija izveidota un darbu sāka 2023. gadā.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ