Vācija līdz 2030. gadam plāno samazināt enerģijas patēriņu par 26,5 %

Vācija līdz 2030. gadam plāno samazināt enerģijas patēriņu par rekorda apjomu: 26,5 % salīdzinājumā ar 2008. gadu. Šī ambiciozā apņemšanās attiecas kā uz privāto un valsts, tā arī federālo zemju un pašvaldību sektoru.

 

No nepilniem sešiem līdz divdesmit

Enerģijas krīzes apstākļos 2022. gada otrajā pusē un 2023. gada sākumā Vācijā jau noritēja vērienīga enerģijas taupīšanas kampaņa, kas mudināja cilvēkus samazināt ziemas sezonas enerģijas patēriņu par vismaz 20 %. Valstī tika aizliegta privāto peldbaseinu apsilde, un cilvēki tika mudināti strādāt no mājām. Tiesa, minētais īstermiņa enerģijas ietaupījuma mērķis pilnībā netika sasniegts, jo tas bija ļoti augsts. Tā, piemēram, laikā no 2008. līdz 2020. gadam Vācijas enerģijas ikgadējais ietaupījums nesasniedza pat 6 %.

 

45 plus 5 teravatstundas

Tomēr, lai līdz 2045. gadam sasniegtu valsts ekonomikas un enerģētikas zaļināšanas ilgtermiņa mērķus, Vācijai ik gadu jāietaupa 45 teravatstundas (TWh) enerģijas, bet federālajām zemēm kopīgi jāsamazina enerģijas patēriņš vēl par 5 TWh gadā. Tas nozīmē, ka līdz 2040. gadam Vācijas enerģijas patēriņam būs jāsamazinās par 39, bet līdz 2045. gadam – par 45 % no 2008. gada līmeņa.

 

Ne tikai taupīt, bet ražot zaļāk

Vienlaikus Vācija apņēmusies ne tikai radikāli samazināt enerģijas patēriņu, bet arī strauji palielināt zaļās enerģijas izmantošanu, kuras īpatsvaram enerģijas portfelī 2030. gadā jāsasniedz 80 % pret 47 % 2022. gadā. Konkrēti Vācijai ir augstākais saules enerģijas jaudu palielināšanas mērķis Eiropas Savienībā, kam līdz 2030. gadam jāsasniedz 215 gigavati. Baltijas valstīs pagaidām tik ambiciozu enerģijas samazinājumu mērķu nav, un esošie pamatā skar ēku energoefektivitātes galveno kritēriju – efektīvu siltuma izmantošanu.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ