Raivo un Niāra Kapūni: gāzenieki un bitenieki

Raivo un Niāra Kapūni no Bernātiem jau teju trīsdesmit gadus strādā gāzapgādes jomā, un gandrīz tikpat ilgs laiks pavadīts arī kopjot savu arvien augošo bišu dravu. Abas nodarbes ģimenei ir vienlīdz mīļas un svarīgas!

Pāris no 4. klases mācījies kopā Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, pēdējos divus vidusskolas gadus bijuši sola biedri un kopš tā laika ir kopā.

Gāzes nozarē ģimenes galva Raivo nonāca 1994. gadā, kad uzsāka darbu gāzes uzņēmuma filiālē ar skanīgo nosaukumu “Liepājas Gāze” kā autovadītājs Avāriju dienestā. Šeit ļoti noderēja iepriekšēja darba pieredze Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, jo īpaši - spēja ātri atrast un nokļūt jebkurā pilsētas adresē. Bet kopumā par šo darbu Raivo pateicas sievai Niārai, kura gāzeniekos “jau bija priekšā” , strādājot gāzes uzpildes stacijā. Arī šobrīd viņa strādā kopā ar vīru GASO Liepājas iecirknī, rūpējoties par tīrību un kārtību iecirkņa telpās.

Lielāko daļu darba mūža Raivo nostrādājis avārijas dienesta atslēdznieka autovadītāja amatā. Divus gadus – no 2004. līdz 2006. gadam – bijis arī avārijas dienesta meistars. Lai gan Raivo ir maģistra grāds tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija, atslēdznieka darbs viņu visnotaļ apmierina, jo maiņu darba grafiks ļauj veltīt laiku arī citām svarīgām nodarbēm. Visa nedēļa nav jāpavada birojā un atliek laiks 150 bišu saimju apkopšanai. Bišu saimniecībā abiem ir veiksmīga darba dalīšana – Raivo ražo, bet Niāra realizē. Saražotais medus (no 8 līdz 12 tonnām gadā) tiek gan tirgots uz vietas Liepājas Pētertirgū, gan arī vairumtirdzniecībā eksportēts uz Eiropu.

Laulībā rit jau 34. gads, izaudzinātas divas meitas, sirdi priecē trīs mazdēli, no kuriem lielākais – Rūdolfs – jau izrāda patiesu interesi par bitēm. Jāatzīst, ka bez meitu un znotu palīdzības nebūtu iespējams tikt galā ar tik prāvu bišu dravu. Medus ņemšanas laikā tiek iesaistīta visa ģimene.

Viens no Raivo vaļaspriekiem ir medības. Ne jau vienmēr “jāpārnes mājās zvērs”, saka Raivo – bieži pietiek ar iespēju pabūt dabā un vienkārši atpūsties. Raivo un Niārai abiem kopīgi ļoti patīk ceļot, veltīt laiku sev, apskatīt un izbaudīt tuvas un tālākas zemes.

“Pieradumam liels spēks gan pie bitēm, gan gāzenē”, atzīst Raivo un Niāra, jo gan darbs GASO, gan arī bišu dravā ir gandrīz kā atrašanās ģimenes lokā, kopā ar savējiem!

Atpakaļ