Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Cēsīs, Liepā, Siguldā, Raganā, Valmierā, Variņos?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

AS “Gaso” Cēsu iecirknis 2023. gadā turpinās realizēt gāzes izvadu nomaiņas programmu daudzdzīvokļu ēkām Cēsīs, Liepā, Siguldā, Raganā, Valmierā, Variņos. Šajā gadā plānots veikt 90 izvadu nomaiņu, iespēju robežās darbu veikšanu plānojot ēkās, kurās paredzēti vai notiek siltināšanas darbi.


Darba procesā iespējami gāzes padeves pārtraukumi līdz 6 stundām, par ko GASO iedzīvotājus brīdinās vismaz 5 darba dienas iepriekš. Minēto darbu veikšana būtiski uzlabos gāzesvadu sistēmas drošību, jo, kā rāda statistika, vietās, kur veikta izvadu nomaiņa, noplūdes iespējamība samazinās līdz minimumam.

Tāpat šajās pilsētās plānota arī zemā spiediena hidroslēgu un kondensātsavācēju likvidēšana vai nomaiņa ar bezaku noslēgierīcēm. Arī šos darbus primāri plānojam vietās, kur paredzēta pagalmu labiekārtošana vai seguma nomaiņa. Pārsvarā šajā procesā gāzes padeves pārtraukumi netiek plānoti vai tiek plānoti uz laiku, kas nepārsniedz 2 stundas. Procesa laikā tiek likvidētas novecojušās tīkla ierīces, kas izbūvētas galvenokārt uz sašķidrinātās gāzes sistēmām pirms 30 un vairāk gadiem, un uzstādītas efektīvas, drošas bezaku noslēgierīces, kas paaugstina dabasgāzes sistēmu drošību.

Cēsu novadā ievadu pārbūve maijā un jūnijā jau pabeigta Saules ielā 21, Cēsīs, Maija ielā 3 un Pāvila Rozīša ielā 6, 9, Liepā, Priekuļu pagastā, bet no jūlija līdz augustam paredzēta ēkās Pāvila Rozīša ielā 2, 7, 11, 13, Liepā, Priekuļu pagastā. Savukārt hidroslēgu pārbūve paredzēta Liepā, Priekuļu pagastā, Maija ielā 2, 3, 4 un Pāvila Rozīša ielā 2, 4, 7, 11 no jūlija līdz septembrim. Pirms darbu uzsākšanas tie tiek saskaņoti ar konkrēto māju apsaimniekotāju un/vai zemes īpašnieku, kā arī vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas GASO informē iedzīvotājus, ja paredzēta gāzes padeves atslēgšana. Grafikos ir iespējamas izmaiņas, jo primāri tiek veikta ievadu pārbūve ēkās, kur notiek siltināšanas darbi vai plānota pagalma labiekārtošana.

Siguldas novadā ievadu pārbūve maijā un jūnijā jau pabeigta Zinātnes ielā 3, 9, Institūta ielā 6A, Helmaņa ielā 9, Pulkveža Brieža ielā 22, 99, Siguldā un Skolas ielā 4, Raganā, Krimuldas pagastā, bet no augusta līdz septembrim pārbūve paredzēta Helmaņa ielā 7, Strēlnieku ielā 7 un Pulkveža Brieža ielā 82, Siguldā, savukārt hidroslēgu pārbūve maijā jau pabeigta Jaunatnes ielā 3, Institūta ielā 6A un Pulkveža Brieža ielā 24A, Siguldā, bet no jūlija līdz septembrim paredzēta Laimas ielā 2, Stacijas ielā 12, Oskara Kalpaka ielā 6, Parka ielā 16, Siguldā. Pirms darbu uzsākšanas tie tiek saskaņoti ar konkrēto māju apsaimniekotāju un/vai zemes īpašnieku, kā arī vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas mēs informējam iedzīvotājus, ja paredzēta gāzes padeves atslēgšana. Grafikos ir iespējamas izmaiņas, jo primāri tiek veikta ievadu pārbūve ēkās, kur notiek siltināšanas darbi vai plānota pagalma labiekārtošana.

Valmieras novadā ievadu pārbūve paredzēta Jāzepa Vītola ielā 2a, Georga Apiņa ielā 2, Ūdens ielā 2b, Rūpniecības ielā 34, Andreja Upīša ielā 17b, Valmierā, savukārt hidroslēgu pārbūve – Georga Apiņa ielā 22, Ūdens ielā 2b, Rūpniecības ielā 34 un Marijas ielā 9, Valmierā. Visus darbus paredzēts pabeigt no jūlija līdz oktobrim, un pirms darbu uzsākšanas tie tiek saskaņoti ar konkrēto māju apsaimniekotāju un/vai zemes īpašnieku, kā arī vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas mēs informējam iedzīvotājus, ja paredzēta gāzes padeves atslēgšana. Grafikos ir iespējamas izmaiņas, jo primāri tiek veikta ievadu pārbūve ēkās, kur notiek siltināšanas darbi vai plānota pagalma labiekārtošana.

Smiltenes novadā ievadu pārbūve paredzēta ēkās Variņos, Oktobra ielā 1a, 3a, 5, 9, savukārt hidroslēgu pārbūve – Variņos, Oktobra ielā 3a, 7 un “Lielozoli”. Visus darbus paredzēts pabeigt no jūlija līdz oktobrim, un pirms darbu uzsākšanas tie tiek saskaņoti ar konkrēto māju apsaimniekotāju un/vai zemes īpašnieku, kā arī vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas mēs informējam iedzīvotājus, ja paredzēta gāzes padeves atslēgšana. Grafikos ir iespējamas izmaiņas, jo primāri tiek veikta ievadu pārbūve ēkās, kur notiek siltināšanas darbi vai plānota pagalma labiekārtošana.

 

Atpakaļ