Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Cēsīs, Priekuļos, Siguldā, Raganā, Valmierā?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu  un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

AS “Gaso” Cēsu iecirknis 2024. gadā turpinās realizēt gāzes ievadu nomaiņas programmu daudzdzīvokļu ēkām Cēsīs, Priekuļos, Siguldā, Raganā, Valmierā. Šajā gadā plānots veikt 90 ievadu nomaiņu, iespēju robežās darbu veikšanu plānojot ēkās, kurās paredzēti vai notiek siltināšanas darbi.

Darba procesā iespējami gāzes padeves pārtraukumi līdz 6 stundām, par ko GASO iedzīvotājus brīdinās vismaz 5 darba dienas iepriekš. Minēto darbu veikšana būtiski uzlabos gāzesvadu sistēmas drošību, jo, kā rāda statistika, vietās, kur veikta izvadu nomaiņa, noplūdes iespējamība samazinās līdz minimumam.

Tāpat šajās pilsētās plānota arī zemā spiediena hidroslēgu un kondensāta savācēju likvidēšana vai nomaiņa uz bezaku noslēgierīcēm. Arī šos darbus primāri plānojam vietās, kur paredzēta pagalmu labiekārtošana vai seguma nomaiņa. Pārsvarā šajā procesā gāzes padeves pārtraukumi netiek plānoti vai tiek plānoti uz laiku, kas nepārsniedz 2 stundas. Procesa laikā tiek likvidētas novecojušās tīkla ierīces, kas izbūvētas galvenokārt uz sašķidrinātās gāzes sistēmām pirms 30 un vairāk gadiem, un uzstādītas efektīvas bezaku noslēgierīces, kas paaugstina dabasgāzes sistēmu drošību.

Cēsu novadā ievadu pārbūve jau pabeigta Pāvila Rozīša ielā 11 un 13, Liepā, Liepas pagastā, bet no jūlija līdz oktobrim paredzēti ievadu un hidrolēgu rekonstrukcijas darbi:

  • Dārza ielā 8 un Raiņa ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā;
  • Akmens ielā 2, 4 un 6, Cēsīs.

Siguldas novadā ievadu pārbūve jau pabeigta Laimas ielā 2, 4, 6, Siguldā, bet no jūlija līdz oktobrim ievadu pārbūve paredzēta:

  • Strēlnieku ielā 7 un Pulkveža Brieža ielā 4, 78, Satezeles ielā 4, Siguldā;
  • Bērzu ielā 2, Raganā.

Siguldas ielā, Vangažos, Ropažu novadā jau izpildītas 3 hidroslēgu rekonstrukcijas, savukārt no jūlija līdz oktobrim paredzēts rekonstruēt dabasgāzes tīkla ierīces:

  • Laimas ielā 2, Kaijas ielā 4a, Lāčplēša ielā 9, Pulkveža Brieža ielā 10, 78, 97, Siguldā;
  • Bērzu ielā 4, Raganā.

Valmieras novadā ievadu pārbūve pabeigta Siguldas ielā 9A, 11 un Kārļa ielā 2, Valmierā, bet no jūnija līdz oktobrim ievadu un hidroslēgu rekonstrukcijas darbi paredzēti:

  • Rūpniecības ielā 25, 40 un Rubenes ielā 45, Valmierā.

Pirms darbu uzsākšanas remontdarbi tiek saskaņoti ar konkrēto māju apsaimniekotāju un/vai zemes īpašnieku, kā arī, ja tiek paredzēta dabasgāzes padeves atslēgšana, 5 dienas pirms darbu uzsākšanas GASO informēs iedzīvotājus par iespējamiem īslaicīgiem pārtraukumiem dabasgāzes apgādes sistēmā. Grafikos ir iespējamas izmaiņas, jo primāri tiek veikta ievadu pārbūve ēkās, kur notiek siltināšanas darbi vai plānota pagalma labiekārtošana.

 

Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi?

Pakāpeniski tiek realizēta padomju laikā uzstādīto hidroslēgu demontāža, to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam – kas nav mazsvarīgi – hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

Kāpēc jāveic noslēgierīču un dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākiem desmitiem gadu un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.

Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētos defektus, bojājumus un tīkla ierīču kopējo stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs, bet pat tehniski neiespējams.

Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīkla ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jaunās noslēgierīces, kā arī ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespēja.

 

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Eesti Gaas”.

Atpakaļ