Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Daugavpilī?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu  un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

No jūnija līdz augustam GASO Daugavpils iecirknis veiks vidējā spiediena sacilpojuma sadales gāzesvada jaunbūvi no Patversmes un Nometņu ielu krustojuma līdz Nometņu ielai 79 Daugavpilī.  Darbu rezultātā sadales gāzesvads tiks sacilpots ar esošo sadales gāzesvadu, nodrošinot esošās infrastruktūras efektīvāku izmantošanu, stabilizējot spiedienu dabasgāzes sadales sistēmā, kā arī nodrošinot drošu un nepārtrauktu dabasgāzes apgādi no vairākiem piegādes avotiem.

Tāpat vasaras mēnešos GASO veiks hidroslēgu un kondensāta savācēju rekonstrukcijas darbus Raipoles ielā 10 un Ventspils ielā 41.
Darbu laikā iespējami īslaicīgi gāzes padeves pārtraukumi, par kuriem attiecīgo rajonu gāzes lietotāji tiks informēti savlaicīgi – vismaz piecas darba dienas iepriekš.
Lai neveidotos situācija, ka īsā laika posmā pēc iekšpagalmu rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbu pabeigšanas tiek uzsākti sadales sistēmas rekonstrukcijas darbi, GASO Daugavpils iecirknis rūpīgi plāno darbus, pielāgojoties labiekārtošanas procesiem dzīvojamo māju pagalmos, aktīvi komunicē ar atbildīgajām instancēm.

No jūlija līdz oktobrim visos Daugavpils rajonos notiks gāzesvadu tehniskā apsekošana ar mērķi noskaidrot iespējamus gāzesvadu izvada virszemes daļas bojājumus un gāzes noplūdes. Tur, kur šādi bojājumi tiks konstatēti, notiks rekonstrukcija.
Visticamāk, vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem jārēķinās ar īslaicīgiem dabasgāzes padeves pārtraukumiem. Iedzīvotāji par tiem tiks informēti savlaicīgi.
Darbi garantēs drošu turpmāku ievadu ekspluatāciju un gāzes noplūžu rašanās risku mazināšanu.

Septembrī plānots nomainīt skapjveida gāzes regulēšanas punktu (SGRP) Daugavpilī, Nometņu ielā 66. Tas prasīs īslaicīgu (vienas darba dienas) gāzes padeves pārtraukumu visiem 60 dzīvokļiem, bet šīs īslaicīgas neērtībām attaisnosies, jo rekonstrukcija nodrošinās gāzapgādes sistēmas darbības uzlabošanu, traucējumu novēršanu un gāzes noplūžu rašanās risku mazināšanu.

 

Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi un kondensātsavācēji, jāveic dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Pakāpeniski tiek realizēta pirms trīsdesmit un vairāk gadiem uzstādīto kondensāta savācēju un hidroslēgu demontāža, to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai, bet kondensātsavācēji – gāzesvados esošā šķidruma savākšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam, kas nav mazsvarīgi: hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

Kondensātsavācēji galvenokārt izbūvēti bijušajās sašķidrinātās gāzes sistēmās, un mūsdienās to nepieciešamība reti ir pamatota. Galveno bīstamību sadales gāzesvadu sistēmās hidroslēgi un kondensātsavācēji rada tādēļ, ka tie ir līdz pat sešdesmit gadus veci, izgatavoti darbnīcu apstākļos, to metinājumu šuvēm netika veikta radiogrāfiskā pārbaude un tie atrodas blīvi apdzīvotās teritorijās, galvenokārt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmos.

Lai modernizētu esošās gāzapgādes sistēmas un paaugstinātu to drošību, jau vairākus gadus tiek veikta plānveida dabasgāzes ievadu apsekošana un atjaunošana visos GASO iecirkņos. Nepieciešamību veikt gāzesvadu remontu vai renovāciju, kā arī nepieciešamo rekonstrukcijas darbu apjomu (tiek rekonstruēts ievadmezgls, kopā ar ievadlīkumu, kas paredz arī ievērojamos rakšanas darbus un pazemes gāzesvada posma nomaiņu, vai tiek rekonstruēta tikai virszemes ievadmezgla daļa)  nosaka pamatojoties uz gāzesvada tehniskā stāvokļa novērtējuma, kā arī citiem faktoriem.
Vairākus gadus ekspluatācijā esošo ievadmezglu  stāvoklis ilgtermiņā var kļūt par nopietnu bīstamo faktoru, līdz ar to ievadmezglu rekonstrukcijas darbi ir neatņemams pasākums dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatācijā.

Daudzīvokļu dzīvojamo māju un savrupmāju ievadmezglu rekonstrukcijas darbu veikšana vienlaikus  tiek veikta ka ekspluatāciju izmaksu samazināšanas pasākums, jo analizējot Gaso pamatoto neatliekamo remontu izsaukumu kopējo skaitu  Gaso piederības robežas, ievērojamā daļa no tiem ir saistīta tieši ar ekspluatācijā esošiem ievadmezgliem.

Atpakaļ