Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Jelgavā?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

Jūnijā un jūlijā plānota sadales gāzesvada būvniecība 3.līnijā, Jelgavā posmā no 3.līnijas 25 līdz 3.līnijai 29F. Būvdarbu laikā iedzīvotājiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Sadales gāzesvada izbūve nodrošinās iespēju potenciālajiem lietotājiem pieslēgt savam īpašumam dabasgāzi.

Paralēli šiem darbiem ir plānots veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gāzes ievadu pārbūves darbus Asteru ielā 4, Lāčplēša ielā 25, Lielā ielā 16, 20, Loka maģistrālē 1,5,9, 23, Māras ielā 5 un Rīgas ielā 55. Būvdarbu laikā māju iedzīvotājiem tiks atslēgta gāzes padevi uz vienu dienu. Par gāzes padeves pārtraukumu uz būvdarbu laiku lietotāji tiks informēti piecas dienas pirms darbu uzsākšanas.

Papildus plānotajiem darbiem iespējami lokāli pazemes gāzesvadu un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku gāzes ievadu remonta darbi.

Iepriekšminēto darbu mērķis ir nodrošināt lietotājiem drošu un nepārtrauktu dabasgāzes piegādi.

 

Kāpēc jāveic  dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas pirms vairākiem desmitiem gadu un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.

Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētos defektus, bojājumus un tīkla ierīču kopējo stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs, bet pat tehniski neiespējams.

Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīkla ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jauni  ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, jo samazinās gāzes noplūdes iespēja.

Atpakaļ